Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Nå tilbyr Norsk kulturskoleråd landets kommuner en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeier og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

14Juni
2018 Veilederkorps 2 14.6.png
Til rammeplanseksjonen Ledige kulturskolestillinger

Nasjonale nyheter

Lokale nyheter

  • 13.06.2018 Lisbeth Wathne Svinø
    Regionale pedagogdager i Buskerud, Telemark og Vestfold

    DRAMMEN: I august ønsker Norsk kulturskoleråd BTV velkommen til fagdager for kulturskoleansatte pedagoger - med praktiske ideer til undervisningen, erfaringsdeling og nettverksbygging med andre innen samme fagområde.

  • 13.06.2018 Lisbeth Wathne Svinø
    Påmeldinga i gang til UMM 2018 i Sandefjord

    SANDEFJORD: Nå er det mulig å melde seg på til det regionale Ungdommens musikkmesterskap i Sandefjord i november 2018. Se flyer om mesterskapet.

  • 23.05.2018 Ulla Hansen
    Nyhetsbrev fra Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard

    TROMSØ: Her finner du et nyhetsbrev om kulturskolenyheter i Troms og Svalbard, skrevet av Ulla Hansen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, med ansvar for Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard.

  • 16.05.2018 Lisbeth Wathne Svinø
    140 000 kr i utviklingsmidler fordelt på fem prosjekt

    DRAMMEN: Norsk kulturskoleråd region BTV har fordelt 140 000 kroner i utviklingsmidler til fem prosjekt i regionen. Les om både utlysning og fordeling i vedlagt pdf.

  • 08.05.2018 Rut Jorunn Rønning
    100 000 kr i utviklingsmidler fordelt på fire prosjekt

    OSLO: Norsk kulturskoleråd region øst har fordelt 100 000 kroner i utviklingsmidler til fire prosjekt i regionen. Les om både utlysning og fordeling i vedlagt pdf.

  • 18.04.2018 Ole Jakob Nedrebø (tekst)
    Nyhendebrev frå kulturskulerådet sin rådgjevar i Sogn og Fjordane

    HYLLESTAD: Her finn du nyhendebrev for Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane, forfatta av rådgjevar Ole Jakob Nedrebø i Norsk kulturskuleråd. 

  • 13.04.2018 Ann-Synnøve Bendixen
    Lederdag arrangert i Karasjok

    KARASJOK: Norsk kulturskoleråd Finnmark har arrangert lederdag for kulturskoleledere i karasjok. Les mer om den i referatet nedenfor.

  • 11.04.2018 Kristin Geiring
    Ny bok med kulturskolerelevant forskning

    BERGEN: Boka «Musician-Teacher Collaborations» inneholder forskningsartikler fra ti land, med fokus på samarbeidet mellom lærere og kunstnere. Professor Catharina Christophersen ved Høgskulen på Vestlandet er en av redaktørene. Boka kan bestilles på nettstedet routledge.com.

     

Kurs og konferanser