Landsstyret

Del på:

Landsstyret

Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom landstingene.

 

Landsstyret består av lederne av fylkes-/regionstyrer og sentralstyret.

 

Representasjon, rettigheter og voteringer

Landsstyret består av lederne av alle fylkes-/regionstyrer og sentralstyret. Regionstyrene skal være representert med en representant fra hvert av fylkene. Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 75 prosent av representantene møter.

 

Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett:

 • Representantene
 • Sentralstyrets medlemmer i alle saker unntatt årsmelding og regnskap

Følgende har talerett:

 • Direktøren
 • Landsstyret kan gi talerett til hvem det måtte ønske

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Saker til behandling

 

Landsstyret ledes av lederen i Norsk kulturskoleråds sentralstyre. Landsstyret møtes hvert år innen utgangen av juni og behandler følgende saker:

 1. Årsmelding for siste år
 2. Regnskap for siste år
 3. Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen
 4. Rammebudsjett for neste år
 5. Tid og sted for landstinget vedtas senest året før landstinget blir holdt
 6. Innkomne saker til landstinget
 7. Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene

I tillegg kan landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ. For øvrig behandler landstinget de sakene som sentralstyret legger fram.

 

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Ekstraordinært landsstyremøte

 

Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller minst en tredjedel av fylkes-/regionavdelingene krever det. Ekstraordinært landsstyremøte behandler bare de sakene som det blir reist krav om.

 

Landsstyremøtene

Landsstyremøtet 2018

 

Arrangeres på Gardermoen, 14. og 15. juni, på Radisson Blu Airport Hotell.

 

 

Landsstyremøtet 2017

 

Arrangert i Trondheim, 6. og 7. juni, på Thon Hotel Prinsen.

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229