Kulturskoledagene

Del på:

Kulturskoledagene

Kulturskoledagene er kulturskoleansattes viktigste, faglige møtested for utvikling, inspirasjon og oppdatering.

 

Presentasjoner fra Kulturskoledagene 2017-2018

Bilder fra Kulturskoledagene 2018 på Hamar

 

Kulturskoledagene 2017-2018 

Kulturskoledagene 2016-2017

Kulturskoledagene 2015-2016

Kulturskoledagene - historien

 

Kulturskoledagene har siden 2005 vært et attraktivt møtested for kulturskolepedagoger, - ledere og -eiere. Nå skal enda flere på sjansen til å delta: Ett arrangement blir til flere arrangement, og du får kortere, enklere og trolige billigere reisevei til «herligheten».

 

Kulturskoledagene 2017-2018

Molde

9. - 10. nov. 2017 

Nyhetssak

Program

Omtaler

Sola/Stavanger*

16. nov. 2017 

Nyhetssak

Program

Omtaler

Stjørdal

23. - 24. nov. 2017

Nyhetssak

Program

Omtaler

Omtaler - prosjekt / suksesshistorier

Hamar

3. - 4. jan. 2018 

Nyhetssak

Program

Omtaler

Kristiansand

4. - 5. jan. 2018 

Nyhetssak

Program

Omtaler

*) Kulturskoledagene-arrangementet finner sted i Sola kommune 16. november og er sammenkoblet med Skolemøtet for Rogaland i Stavanger 17. november.

 

Programendring: Lystad erstatter Sørensen

 

Ved fire av årets arrangement skulle Anne Gabrille Sørensen holde foredrag eller lede verkstedkurs. Hun har dessverre blitt nødt til melde forfall. Hennes oppgaver - med uendret fokus - overtas av Gro Lystad. Hun har mye erfaring fra teaterarbeid i mange ulike roller, blant annet som regissør og instruktør.

 

Presentasjon o.l. fra Kulturskoledagene 2017-2018

Alle

Mathias Øhra - Ledelse

Mathia Øhra - Samarbeid om elevens læring

Kulturskolen i Ås - Ås internasjonale kultursenter

Kulturskoledagene Vest

Sola/Stavanger

Bente Bogen - Musikk for 5-8-åringer i breddeprogrammet

Birgitte Grong - Storgruppeundervisning

Gro Lystad - Formidling og regitricks i en sceneproduksjon

Bergen kulturskole - Fordypningsprogram

Kulturskolen i Ås - Tradisjonsbærer og nyskapende institusjon

Sandnes kulturskole - FoTa-fredag

Time kommune - Musikal 10. trinn

Kulturskoledagene Midt

Molde

Anders Rønningen - Flyktninger og kulturskolen

Kultuskolen i Ås - Ås internasjonale kultursenter

Kulturskoledagene Midt

Stjørdal

Birgitte Grong - Aspirantopplæring, NMF

Birgitte Grong - Skye Boat Song

Frøydis Rui-Rahman - Fagdag i teater

Frøydis Rui-Rahman - Dramahefte - Drama for barn og unge

Bergen kulturskole - Fordypningsprogram

Kulturskolen i Ås - Ås internasjonale kultursenter

Kulturskoledagene Øst

Hamar

Kulturskolen i Ås - Follo-piloten

Kulturskolen i Ås - Suksesshistorier

Kulturskolen i Ås - Ås internasjonale kultursenter

Kulturskoledagene Øst

Kristiansand

Arendal kulturskole - SKATT

Grimstad kulturskole - Gratis Kulturdag

Sirdal kulturskole - Kombinasjon: Gruppeundervisning og individuelle timer i begynneropplæring på piano

Åmli kommune - Gratis kulturskole - virker det?

 

 

Kulturskoledagene 2016-2017

Steder, tidspunkt, program og omtaler for Kulturskoledagene 2016-2017

 

Mer om Kulturskoledagene 2016-2017 i nyhetssak her

 

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene 2016-2017

Førde

Bjørn Andersen - PULS for kulturskolen

Irene Bjørnnes - Kulturskolen som inkluderende arena

Arne Leikvoll - Vurdering for læring

Sandnes kulturskole - Eventyrstien

Tromsø

Irene Bjørnnes - Kulturskolen som inkluderende arena

Fabiola Charry - Presentasjon/kunstnerisk

Morten Christiansen - Kvalitet i kulturskolen

Ellinor Grønset - Rytme og puls

Arne Leikvoll - Skråblikk

Arne Leikvoll - Vurdering for læring

Tom Remlov - Der kultur blir til

Trondheim kommunale kulturskole - Rett i band

Trondheim kommunale kulturskole - Rett i band (kompendium)

Jarl Inge Wærness - Puls for kulturskole

Molde

Irene Bjørnnes - Kulturskolen som inkluderende arena

Åste Selnæs Domaas - Kvalitet i kulturskolen

Liv Kari Eskeland - Kulturskulen som inkluderanda arena

Odd Håpnes - Kultur, mestring og helse

Anna Josefine Kvaløseter - Kulturskolen som ressurssenter

Arne Leikvoll - Vurdering for læring

Kunstnerisk - Midtnorske drømmestipendnominerte innen visuell kunst

Stjørdal

Ann Evy Duun - Felles kultursatsing

Odd Håpnes - Kultur, mestring og helse

Lars Emil Johannessen - Kvalitet i kulturskolen

Anna Josefine Kvaløseter - Kulturskolen som ressurssenter

Arne Leikvoll - Vurdering for læring

Heidi Hesselberg Løken - Kulturskolen som inkluderende arena

Kunstnerisk - Midtnorske drømmestipendnominerte innen visuell kunst

Larvik

Irene Bjørnnes - Kulturskolen som ressurssenter

Sjur Høgberg - Denne samarbeidstanken ...

Endre Lindstøl - Kulturskolen i møte med grunnskole og barnehage

Jørn-Arild Mikkelsen - Stemt for mangfold og fordypning!?

Ingeborg Nebelung - Kulturskole for alle - Hvordan møte de spesielle barna

Irmelin Robertsen - Dans: Breddeprogrammet i dans, og arbeidet med faghjulet

Anders Rønningen - Kulturskolen og flyktninger

John Vinge - Vurdering for læring

Kulturskolen og flyktninger - notater og spørsmål

Paneldebatten - referat

 

Kulturskoledagene 2015-2016

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene 2015-2016

Bergen

Gunnar Skaar - presentasjon

Heidi Hesselberg Løken - presentasjon

Guri Årsvoll - presentasjon

Guri Årsvoll - tekstgrunnlag

Trine Vollan - filmplakat

Irene Graven og Yngve Jørgensen - presentasjon

Bodø

Wenche Waagen - presentasjon

Gunnar Skaar - presentasjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon

MUSAM - presentasjon

Gardermoen

(Ullensaker)

Heidi Haraldsen - presentasjon

Erling Lien Barlindhaug - presentasjon

Ditte Winqvist . presentasjon

Gunnar Skaar - presentasjon

Wenche Waagen - presentasjon

Helge Øye - presentasjon

Rut Jorunn Rønning/Anders Rønningen - presentasjon

Grete Helle Rasmussen - lenke til no.plattform12.com

Molde

Erling Lien Barlindhaug - presentasjon

Ole Hamre - presentasjon

Gunnar Skaar - presentasjon - Kulturskolen i samfunnet

Gunnar Skaar - presentasjon - Lokalt utviklingsarbeid og rammeplanutvikling

Gunnar Skaar - presentasjon - Rammeplanen - rammer den meg?

Wenche Waagen - presentasjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon - Introduksjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon - Kulturskolens verdigrunnlag

Åste Selnæs Domaas - presentasjon - Oppgave

Helge Øye - presentasjon

Debattnotater - Kulturskolens verdigrunnlag (Skaar og Selnæs Domaas)

Debattnotater - Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Barlindhaug)

Stjørdal

Erling Lien Barlindhaug - presentasjon

Helge Øye - presentasjon

Wenche Waagen - presentasjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon - Introduksjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon - Kulturskolens verdigrunnlag

Gunnar Skaar - presentasjon - Kulturskolen i samfunnet

Gunnar Skaar - presentasjon - Lokalt utviklingsarbeid og rammeplanutvikling

Gunnar Skaar - presentasjon - Rammeplanen - rammer den meg?

Debattnotater - Kulturskolens verdigrunnlag (Skaar og Selnæs Domaas)

Debattnotater - Kvalitet og kompetanse i kulturskolens (Barlindhaug)

Tromsø

Eldar Skjørten - presentasjon

Inger Anne Westby - presentasjon

MUSAM - presentasjon

 

Kulturskoledagene - historien

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger, og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene.

 

Fra 2015 blir Kulturskoledagene foredlet og fornyet, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene vil i 2015/2016 være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Tidligere arrangementssteder

  • 2015-2016: Hammerfest, Tromsø, Bergen, Molde, Bodø, Stjørdal, Ullensaker
  • 2013: Kristiansand
  • 2011: Stjørdal
  • 2009: Sola
  • 2008: Stjørdal
  • 2007: Tromsø
  • 2006: Drammen
  • 2005: Molde

Siste fra Kulturtrøkk: