Kulturtrøkk

Del på:

Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis å motta.

Alt du må gjøre er å sende en e-post til

post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

Gjenstående utgivelser i 2018

Nr. 2: 25.1. Nr. 3: 8.2. Nr. 4: 22.2. Nr. 5: 8.3. Nr. 6: 22.3. Nr. 7: 5.4. Nr. 8: 19.4. Nr. 9: 3.5. Nr. 10: 18.5. Nr. 11: 31.5. Nr. 12: 14.6. Nr. 13: 28.6. / Sommerpause / Nr. 14: 16.8. Nr. 15: 30.8. Nr. 16: 13.9. Nr. 17: 27.9. Nr. 18: 11.10. Nr. 19: 25.10. Nr. 20: 8.11. Nr. 21: 22.11. Nr. 22: 6.12. Nr. 23: 20.12. 

Siste fra Kulturtrøkk: