Kulturskolen som inkluderende arena

Del på:

Kulturskolen som inkluderende arena

Strategidokument - Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

(per 12.5.2017)

 

 

 

 

=Vi er konferansen som fokuserer inkludering

=Vi er en ny nasjonal konferanse som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering. Nå kan du melde deg på konferansen som arrangeres 14. og 15. mars 2018.

 

Konferansen arrangeres i Larvik, av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere.