Region Agder

Del på:

Region Agders side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd region Agder

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Jon Terje Johnsen

jon.terje.johnsen@

kristiansand.kommune.no

+47 975 12 280

Nestleder

Øystein Åmdal

oystein.amdal@

grimstad.kommune.no

+47 945 27 926 

Styremedlem

Tonje Ramse Trædal

tonje.ramse.traedal@

amli.kommune.no

+47 926 29 512

Styremedlem

Kaare Holm

Lauridsen

kaare.lauridsen@

sirdal.kommune.no

+47 918 86 795

Styremedlem

Ingunn Abrahamsen

ingunn.abrahamsen@

vennesla.kommune.no

+47 982 93 812

Første varamedlem

Torunn C. Nyberg

 

torunn.charlotte.nyberg@

valle.kommune.no

+47 970 61 587 

Andre varamedlem

Marianne Tilden

 

mti@

buenkulturhus.no

+47 957 27 241 

Tredje varamedlem

Martha M. Hansen

martha.marita.hansen@

arendal.kommune.no

+47 913 05 296 

Fjerde varamedlem

Roar Borøy

roar.boroy@

sogne.kommune.no

+47 414 17 940 

 

Lokal kulturskolerådgiver

  • Jo Eskild

E-post: jo.eskild@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 993 72 012

 

Annen kontaktinformasjon

Fylkesavdelingas postadresse

Norsk kulturskoleråd region Agder

c/o Kristiansand kulturskole

Kongens gt. 54, 4608 Kristiansand

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Region Agder Nasjonale nyheter

 

Stryk på Sørlandet

 

Stryk på Sørlandet (SPS) ble startet i 2007, og er et samspilltilbud for alle unge strykere, fra nybegynnere til viderekommende, i kulturskolene i Agder.

 

Vårseminarene har vært organisert som helgeseminar (fra fredag til søndag) med undervisning, sosialt samvær og overnatting, og samler mellom 100 og 150 strykere.

 

Høstseminarene har de siste årene vært arrangert som dagseminar for litt mindre grupper. Det er strykelærerne i kulturskolene som underviser på seminarene. Derfor er SPS en god arena for nettverksbygging for strykelærerne i Agder, og et viktig bidrag i å skape et felles strykemiljø i Agder. På noen av seminarene hentes det i tillegg inn ekstra lærerkrefter. For eksempel i folkemusikk, og i form av profesjonell strykekvartett (finansiert av Risør kammermusikkfest/Dextra).

 

På seminarene deles elevene inn i nivådelte grupper: Alfa, Beta, Gamma, Delta og Epsilon. Alfa tilsvarer elever i fordypningsprogrammene Lørdagsskolen/TUP. Epsilon de aller yngste.

 

Stryk på Sørlandet har egen styringsgruppe, utnevnt av Norsk kulturskoleråd region Agder, som er eier av prosjektet. Det er ansatt koordinator i en ti prosent stilling, lønnet med midler fra kulturskolene i Agder.

 

Styringsgruppa, 2017 – 2019:

  • Leder: Øystein Åmdal (Grimstad kulturskole)
  • Medlemmer: Marianne Bøksle (Lyngdal kulturskole), Unn Turid Olsen (Lindesnes kulturskole), Ragnhild Ek Zeiler (lærerrepresentant, Kristiansand kulturskole)
  • Koordinator: Jo Eskild, rådgiver i Norsk kulturskoleråd region Agder

Møtereferat - styringsgruppa:  23.11.2017 / 05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtedokument for Norsk kulturskoleråd region Agder 2017

 

 

Kontakt meg gjerne

Jo Eskild sh.jpg
Jo Eskild
rådgiver
+47 993 72 012

Siste fra Kulturtrøkk: