Sogn og Fjordane

Del på:

Sogn og Fjordanes side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane

Verv og navn

E-post og telefon

Nestleiar

(konstituert

styreleier t.o.m.

1. juli 2018)

Trude Skarvatun

trude.skarvatun@

forde.kommune.no

+47 415 05 970

Styreleiar

(permisjon t.o.m.

1. juli 2018)

Grete Berntzen

grete@

bremangerkulturskole.no

+47 959 82 977 

Styremedlem/kasserar

Arne Sunnarvik

arne.sunnarvik@

flora.kommune.no

+47 411 07 681

Styremedlem

Jan Geir Solheim

jan.geir.solheim@

laerdal.kommune.no 

+47 988 88 800

Styremedlem

Ann Karin Ose

ann.karin.ose@

gloppen.kommune.no  

+47 474 78 823

1. varamedlem

Dan Åsebø

dan.aasebo@

eid.kommune.no

+47 992 55 864

2. varamedlem

Anita Norheim

anita.norheim@

hoyanger.kommune.no

+47 959 22 434

 

Lokal kulturskulerådgjevar

  • Ole Jakob Nedrebø

E-post: ole.jakob.nedrebo@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 57 78 95 49 / +47 901 70 920

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskuleråd

(informasjon om ansatte og politisk valgte)

Kulturskuleguiden

(informasjon om kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Sogn og Fjordane Nasjonale nyheter

 

Årsmøtedokument 2019 

Kontakt meg gjerne

Ole Jakob Nedrebø sh.JPG
Ole Jakob Nedrebø
rådgjevar
+47 57 78 95 49 / +47 901 70 920