Medlemsfordeler

Del på:

Medlemsfordeler

Nesten alle norske kommuner er i dag medlemmer i Norsk kulturskoleråd, og dermed også organisasjonens eiere. Kulturskolerådet arbeider hele tida til beste for sine eieres og deres innbyggeres beste, og intensjonen er at et medlemskap til gi fordeler en ikke vil være foruten.

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse-, samarbeids- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. Mer enn 96 prosent av alle landets kommuner er medlemmer.

 

Norsk kulturskoleråd skal være et nyttig verktøy i arbeidet med å gjøre kulturskolen til dynamo i det lokale kulturlivet. Kulturskolerådet er et talerør for kommunene overfor myndigheter, medier og andre. Organisasjon bidrar til å realisere kultur- og utdanningspolitiske føringer gjennom nasjonalt utviklingsarbeid og kompetanseheving for kommunene.

 

Brosjyre om medlemsfordelene

I brosjyren Medlemsfordeler (produsert 2011) finner du en oversikt over hva Norsk kulturskoleråd gjorde for sine medlemmer per 2011. Endringer har selvsagt skjedd siden da, og brosjyren er moden for å bli utskifting/oppdatering. Men den gir fortsatt et innblikk i mangfoldet medlemmene i Norsk kulturskoleråd får i form av tjenester og tilbud.

 

 

Enda flere medlemsfordeler

Her er medlemsfordeler som har kommet til etter at brosjyren Medlemsfordeler ble produsert.

 

 

 

Norsk kulturskoleråds hotellavtaler – til medlemmenes beste

 

Norsk kulturskoleråd har avtaler med hotellkjedene Choice Hotels, Thon Hotels og Scandic. Her finner du informasjon om hvordan du kan bruke avtalene i din kulturskole.

 

Avtalene kan også benyttes privat.

 

Her finner du informasjonen om hotellavtalene samla i ett dokument (PDF)

 

Choice Hotels

Før du benytter avtalen første gang lager du en profil på nettstedet nordicchoicehotels.no.

Her finner du en manual for oppretting av profil.

Vår avtalekode er CH 602 31 363.

 

Her er en oversikt som viser rabatter, bestillingsmetoder, liste over aktuelle hoteller m.m.

 

Ønsker du å bestille kurs- og konferanselokaler eller mer enn ni rom:

 

Kontakt Christine Ilstad

Telefon: (+47) 41 00 81 77 | christine.ilstad@choice.no

 

Thon Hotels

Du bestiller rom på nettstedet thonhotels.noBenytt kundekoden TVA13907, og skriv inn Norsk kulturskoleråd der det spørres etter firmanavn.

 

Mer informasjon om bestilling finner du her.

 

Ønsker du å bestille kurs- og konferanselokaler:

Kontakt Roger Sunde.

Telefon: (+47) 46 50 68 58, e-post: roger.sunde@olavthon.no.

 

Scandic

Norsk kulturskoleråds avtalenummer er D000035326, og benyttes ved alle bestillinger.

 

Individuell overnatting (1-9 rom) og gruppereservasjon bestilles ved det aktuelle hotellet eller gjøres via kontaktperson Even Julian Wedø.

Telefon: (+47) 98 69 39 19, e-post: evenjulian@scandichotels.com.

 

Scandic kurs- og konferansesalg

Vår kontaktperson Even Julian Wedø (kontaktinformasjon lengre oppe) kan også kontaktes om du skal bestille konferanselokaler.

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29