Fylkesavdelingene og regionene

Del på:

Fylkesavdelinger og regioner

 

 Norsk kulturskoleråd har i dag ni fylkesavdelinger én region.

 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes og regionenes øverste myndighet. Det består av representanter som velges av Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i det aktuelle fylket/den aktuelle regionen. Kommunene kan sende fire representanter hver til årsmøtet med godkjente fullmakter. Minst én av disse skal være tilsatt i kulturskolen.

 

Fylkesavdelingenes og regionens årsmøter avholdes hvert annet år. Årsmøtet velger styre for fylkesavdeling/region for to år.

 

Kontaktinformasjon for fylkes- og regionlederne

 

Fylkesavdelingene og regionen har egne nettsider herr på nettstedet kulturskoleradet.no:

Fylkesavdelingene

Finnmark, Troms og Svalbard

Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestland 

Rogaland

Agder

Vestfold og Telemark

Innlandet

 

Regionen

Oslo og Viken

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229