Rammeplanseksjonen

Veilederkorpset

Del på:

Veilederkorpset

51 kommuner starta høsten 2016 et toårig løp for å få den nye rammeplanen for kulturskolen implementert og institusjonalisert. I dette arbeidet får disse kommunene veilederhjelp fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps.

 

 

Over 90 kommuner meldte våren 2016 sin interesse for å få slik veilederkorpshjelp. Over halvparten av disse får altså veiledningshjelp allerede denne høsten. De øvrige veiledningssøkende skal etter planen få tilsvarende hjelp så snart det er mulig, i beste fall med oppstart høsten 2017.

 

De 51 kommunene som får veilederhjelp i første runde:

 • Akershus: Oppegård, Sørum, Ås
 • Aust-Agder: Bygland, Evje og Hornnes
 • Buskerud: Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Nes, Ål
 • Finnmark: Alta, Sør-Varanger
 • Hedmark: Grue, Trysil
 • Hordaland: Askøy, Bømlo, Etne, Kvinnherad, Stord, Sveio
 • Møre og Romsdal: Hareid, Sula, Surnadal, Rindal, Halsa
 • Nord-Trøndelag: Namsos, Steinkjer, Vikna
 • Nordland: Sortland, Vestvågøy
 • Oppland: Skjåk, Vågå, Øystre Slidre
 • Rogaland: Karmøy
 • Sogn og Fjordane: Flora, Førde, Naustdal, Hyllestad, Fjaler, Høyanger
 • Sør-Trøndelag: Malvik, Melhus
 • Telemark: Vinje
 • Troms: Harstad, Tromsø, Lenvik
 • Vest-Agder: Søgne
 • Vestfold: Svelvik
 • Østfold: Askim, Fredrikstad

 

En del av disse kommunene har søkt om plass i fellesskap. Noen fordi de driver interkommunale kulturskoler sammen, andre fordi de utgjør en region som finner det naturlig å få hjelp samlet. 

 

Ansatte med rådgiverkompetanse

 

Alle ansatte i Norsk kulturskoleråd har gjennom de to siste årene vært med på å bygge egen og kollektiv kompetanse for å kunne gi kvalifisert veilederhjelp hva gjelder rammeplanimplementering.

 

Ressursgruppe

 

I tillegg til kulturskolerådets 28 ansatte har en knyttet til seg ytterligere ekspertise i form av en ekstern ressursgruppe fra UH-sektoren, bestående av Roy Arne Andreassen, Halvor Bjørnsrud, Gunnar Skaar og Inger-Anne Westby.

 

Veiledningstjenesten som tilbys er bygd på mal brukt av Utdanningsdirektoratets veilederkorps for bedring av læreprosessene i skolen.

 

Mål

 

Målsettingen med ordningen er å

 • gi veiledning til kulturskoleeiere og kulturskoler i arbeidet med innføring av ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»
 • gjøre kulturskoleeiere og kulturskoler bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, for eksempel avdekket gjennom kvalitetsindikatorer som PULS for kulturskole eller andre undersøkelser (brukerundersøkelser, kartlegging, forskning m.m.)

Bakgrunn

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2012 bestilte en ny rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen – som nå foreligger i digital versjon – inneholder fire kapitler:

 

 • 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag
 • 2) Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet
 • 3) Fagplanene
 • 4) Mal for kvalitetssikringssystem

 

Et utvalg av kommuner i alle fylker var i 2015-2016 med på en høring/«gjøringsprosess» i forbindelse med fagplanarbeidet. Norsk kulturskoleråd tilbød så disse kommunene et fortsatt samarbeid gjennom veilederkorpset. Samtidig ønsker kulturskolerådet å tilby veiledning til nye kommuner i forbindelse med implementeringen av ny rammeplan for kulturskolen.

 

Metodikk

 

Veilederkorpset hovedinnsats er knyttet til implementeringsfasen av rammeplanen «Mangfold og fordypning» og følger kommunene inn i en operasjonaliseringsfase gjennom kommunebesøk og samlinger. Det forutsettes et oppfølgingsarbeid mellom samlingene både politisk, faglig og administrativt i egen kommune.

Kontakt meg gjerne

Merete Wilhelmsen sh.JPG
Merete Wilhelmsen
assisterende direktør
+47 922 61 698