Fargespill - Flere farger

Alle foto: Ragnhild Skille
Alle foto: Ragnhild Skille
Alle foto: Ragnhild Skille
Alle foto: Ragnhild Skille
Alle foto: Ragnhild Skille
Del på:

Fargespill - Flere farger

Norsk kulturskoleråd er med som arrangør av konferansen som skal begeistre, inspirere, motivere og gi kunnskap om hvordan kulturskolen kan bli en bedre arena for inkludering ved å bruke Fargespill som metode.

 

 

I tillegg til kulturskolerådet utgjøres arrangørgruppa i oppstartsåret 2016 av Stiftelsen Fargespill, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommunale kulturskole og Trondheim kammermusikkfestival.

 

Målgruppa for konferansen utgjøres av kulturskoler, kulturetater, kulturpolitisk nivå, mottaksskoler og asylmottak. Arrangørene håper det skal bli Flere Farger-prosjekt (søstermodellen til Fargespill) i flere kommuner.

 

Fargespill - Flere farger 2016

Konferansen Fargespill – Flere farger 2016 ble arrangert i Trondheim 29. og 30. september.

 

Programmet for Fargespill - Flere farger 2016

 

Innholdsmessig besto konferansen av foredrag, verkstedkurs, erfaringsdeling og modeller. Det var også fokus på Fargespills bidrag i Flere farger-prosjektene.

 

Presentasjoner fra Fargespill - Flere farger 2016

 

Noen av bidragsyterne i 2016

 

 • Geir Toskedal, stortingspolitiker, Kristelig Folkeparti
 • Ole Hamre, Sissel Saue, Irene Kinunda og Kjersti Berge - Stiftelsen Fargespill
 • Vegar Snøfugl, Trondheim Kammermusikkfestival
 • Line Henriksen, Trondheim kommunale kulturskole
 • Anders Rønningen og Torkel Øien, Norsk kulturskoleråd
 • Marit Lian og Hans Petter Vik Sæther, Hemne kommune
 • Gerd Staverløkk, Tone Norbeck og Gjert Øren, Oppdal kommune

 

Fargespillmetodikk

Fargespillmetodikken kan du lese mye mer om på fargespill.no. I bunnen for fargespillfilosofien ligger troen på at når en skal skape noe sammen med andre mennesker er følgende suksessformelen: Spør hva de har, i stedet for hva de mangler. Denne metoden, som egentlig er relevant for de aller fleste mellommenneskelige relasjoner, er bærebjelken i prosjektet Fargespill.

 

Fargespillmetodikken bygger på fire søyler:

 

 • Kulturelt mangfold som ressurs
 • Anerkjennelse
 • Gjensidighet
 • Kultur, holdninger og verdier

Fargespillhistorien

 

20 mai 2004 åpnet Festspillene i Bergen med det aller første Fargespill. Mer enn 60 barn og unge fra 20 ulike nasjoner sto på scenen, og forestillingen fikk en formidabel mottakelse. Siden 2004 har Fargespill utviklet seg til en rekke multietniske musikalske møter på Vestlandet og ellers i landet.

 

Bak Fargespill stå erfarne aktører fra det norske kulturfeltet: Musikeren og komponisten Ole Hamre, sangeren og pedagogen Sissel Saue, koreografen og pedagogen Hilde Sol Erdal utarbeidet grunnlaget for Fargespillmodellen. Hilde Sol sluttet i prosjektet i 2009 og Elizabeth Guino-o tok over som koreograf.

 

Sammen med barn og unge fra blant annet Nygård skole skaper de musikalske møter som setter spor, både hos dem som deltar og hos publikum. Fargespill er i stadig utvikling som metode, forestilling og organisasjon.

 

Flere farger er altså en søstermodell til Fargespill, der det blant annet stilles lavere krav til framføringsarena. Flere farger-prosjekt kan gjennomføres i regi av kommuner eller andre, men Fargespill vil alltid være medarrangør.

Kontakt meg gjerne

Ragnhild Skille sh.JPG
Ragnhild Skille
rådgiver
+47 952 18 618