Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Del på:

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Det nordiske kulturskolesamarbeidet ble videreutviklet og ytterligere forsterket på Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017.

 

 

Presentasjoner fra konferansen / Presentations from the conference

Flere nyttige nettsteder / More useful sites on internet

 

«Musikk- og kulturskole for alle - forskning, kvalitet og kompetanse» var overskriften for konferansen som Norsk kulturskoleråd arrangerte i Oslo 25. og 26. september 2017.

 

Konferanse fulgte opp tilsvarende konferanser som ble arrangert i Aalborg i 2015 og Helsingfors i 2016. Målgruppa for konferansen var nordiske politikere med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske embedsmenn med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske utdanningsinstitusjoner og nordiske organisasjoner som har betydning for de kommunale kulturskoler.

 

Neste nordisk musikk- og kulturskolekonferanse arrangeres i Stockholm, 20. - 21. mars 2018.

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 907 43 814