Pedagogdagene

Del på:

Pedagogdagene

Pedagogdagene er et faglig møtested for kunstpedagoger både i og utenfor kulturskolen.

 

Pedagogdagene arrangeres av Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd.

 

Her vil du kunne få kurstilbud innen både musikk, dans, teater, skapende skriving, visuell kunst og sirkus samt flere plenumsøkter.

 

Musikkhøgskolen er også hovedarenaen for arrangementet, men i 2016 ble noen kurstilbud lagt til Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk barnebokinstitutt.

 

Målsetningen for Pedagogdagene er å nå pedagogene med praktiske eksempler som kan knyttes opp mot fagplaner i sitt fag gjennom verkstedkurs og diskusjoner.

 

Målgruppa for Pedagogdagene er primært pedagoger i kulturskole, men arrangementer er også relevant for deg som underviser i estetiske fag på videregående skole (MDD), folkehøgskoler og grunnskole.

 

Tidligere utgaver av Pedagogdagene

2016

Program

Omtaler første dag

Omtaler andre dag

2014

Program

Omtaler første dag

Omtaler andre dag

2012

Program