Vil fjerne øremerkingen

img_296.jpg
img_296.jpg
13.03.2003 Johan Svendsen (tekst)
Del på:

Vil fjerne øremerkingen

OSLO: Et flertall i Kommunalkomiteen går inn for å fjerne øremerkingen av statlige overføringer til kulturskolen.

 

På et møte fredag 13. juni ble det besluttet å gå inn for å fjerne øremerkingen, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter.

 

Komiteens medlemmer fra SV og Senterpartiet viste til at musikk- og kulturskolene er en lovfestet ordning, og at timesatsen bør økes i tråd med Eikemoutvalgets innstilling. Disse medlemmer viser til at Stortinget skal behandle ordningen i sin helhet, og finner det derfor uriktig å endre tilskuddsformen nå.