Hovedstyret

Del på:

Hovedstyrets side

Kalender Møtedokumentarkiv 
Om styret Kontakt
Styreinstruks Annet

 

Kalender

Her finner du en oversikt over hovedstyrets møter og eventuelle andre aktiviteter.

 

Se også egen møteplan for hovedstyret og hovedstyrets arbeidsutvalg 20222024. (Sist oppdatert: 1.12.2022)

 

2023

7.-8. feb.

Bergen

Møte 2023-1

Møtedokumentarkiv

5. mai

Nettmøte

Møte 2023-2

Møtedokumentarkiv

13. sep.

Nettmøte

Møte 2023-3

28.-29. nov.

Oslo

Møte 2023-4
2024

Dato

kommer

senere

Gardermoen

Møte 2024-1

Dato

kommer

senere

Nettmøte

Møte 2024-2

Dato

kommer

senere

Nettmøte

Møte 2024-3

16. okt.

Bodø

Møte 2024-4

Før Landstinget 2024 (17.-18. okt)

 

Dato

kommer

senere

Gardermoen

Møte 2024-5

 

Arkivert: 2022

8. feb.

Nettmøte

Møte 2022-1

Møtedokumentarkiv

4. mai

Gardermoen

Møte 2022-2

Møtedokumentarkiv

7.-8. sept.

Gardermoen

Møte 2022-3

Møtedokumentarkiv

1. des.

Nettmøte

Møte 2022-4

Møtedokumentarkiv

Se også: Digital utvikling - rapport

 

Om hovedstyret

  • Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landstingene.
  • Styret består av leder og nestleder valgt i landstinget, de ti fylkeslederne og en representant valgt av og blant de tilsatte.
  • Hovedstyret har minst fire møter årlig tilpasset økonomisk planlegging og rapportering.
  • Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) består av leder, nestleder, én av fylkeslederne* og direktør. AU leder arbeidet mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement

*) I perioden 20202024 er det lederen i Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken som møter i AU.

 

Hovedstyret 2020–2024

Helga Pedersen

+47 91 89 87 30

helga.pedersen@

tana.kommune.no 

Styreleder

Terje Lindberg

+47 90 73 12 71

terje@

companystories.no 

Nestleder

Inger Margrethe Stoveland

+ 47 97 68 54 82

inger.m.stoveland@

uia.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Agder

Styremedlem

Jertru Torsdotter Stallvik

+47 48 00 56 05

jertru.stallvik@

sel.kommune.no

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Innlandet

Styremedlem

Julianne Hauge

+47 41 65 12 07

julianne.hauge@

ulstein.kommune.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

Styremedlem

Veronica Vangen Evensen

+47 97 71 16 32

veronica@

kulturfabrikkensortland.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Nordland

Styremedlem

Ole Thomas Evensen

+47 64 98 07 05

ole.thomas.evensen@

vestby.kommune.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken

Styremedlem

Camilla Christiane Nordhagen

+47 51 50 88 53

camilla.nordhagen@

stavanger.kommune.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Rogaland

Styremedlem

Pål Jentoft Johnsen

+47 47 02 05 70

pal.jentoft.johnsen@

tromso.kommune.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Troms,

Finnmark og Svalbard

Styremedlem

Ingvill Dalseg

+47 92 69 04 75

ingda@

trondelagfylke.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Styremedlem

Morten Hagevik

+47 92 89 86 50

morten.hagevik@

porsgrunn.kommune.no 

styreleder,

Norsk kulturskoleråd

Vestfold og Telemark

Styremedlem

Kjetil Høgseth Felde

+47 97 03 20 34

kjetil.hogseth.felde@

fjaler.kommune.no 

 

styreleiar,

Norsk kulturskoleråd

Vestland

Styremedlem

Anders Rønningen

+47 94 24 22 26

anders.ronningen@

kulturskoleradet.no

ansattes representant

Styremedlem

Åste Selnæs Domaas

+47 91 74 65 89

aste.domaas@

kulturskoleradet.no

personlig vara for

ansattes representant

Varamedlem

 

Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU)

Helga Pedersen

hovedstyreleder

Terje Lindberg

hovedstyrenestleder

Ole Thomas Evensen

hovedstyremedlem

Morten Christiansen

direktør

 

Møtedokumentarkiv

Hovedstyrets

møtedokumentarkiv

 

Annet

Styreinstruks for hovedstyret (og fylkesstyrene)

Arkivert: Norsk kulturskoleråds sentralstyre (avviklet i 2020)

Arkivert: Norsk kulturskoleråds landsstyre (avviklet i 2020)

 

Kontakt 

Ole Jakob Nedrebø

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd

og hovedstyrets sekretær

E-post: ole.jakob.nedrebo@

kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 90 17 09 20

 

Til toppen