Hovedstyret

Del på:

Hovedstyret

Hovedstyret 2020-2024

Møtedokument

Møteoversikt

Styrets sekretær

Det tidligere sentralstyrets side

Det tidligere landsstyrets side

 

  • Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landstingene.
  • Styret består av leder og nestleder valgt i landstinget, de ti fylkeslederne og en representant valgt av og blant de tilsatte.
  • Hovedstyret har minst fire møter årlig tilpasset økonomisk planlegging og rapportering.
  • AU i hovedstyret består av leder, nestleder, en av fylkeslederne og direktør. AU leder arbeidet mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.

                                                  

Hovedstyret 2020-2024

Verv og navn Telefon og e-post

Styreleder

Helga Pedersen

+ 47 91 89 87 30

helga.pedersen@

tana.kommune.no

Nestleder

Terje Lindberg

+ 47 90 73 12 71

terje@

companystories.no 

Styremedlem

Astrid Hilde

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Agder

+ 47 90 75 14 61

astrid.margrethe.hilde@

ae.no

Styremedlem

Terje Røe

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Innlandet

+ 47 90 67 80 05

terje-roe@

hotmail.com

Styremedlem

Torbjørn Larsen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Møre og

Romsdal

+ 47 41 54 21 17

torbjorn.larsen@

surnadal.kommune.no

Styremedlem

Elisabeth Ødegård

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Nordland

+ 47 91 52 23 75

elisabeth.odegard@

hemnes.kommune.no 

Styremedlem

Ole Thomas

Evensen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Oslo og Viken

+ 47 64 98 07 05

ole.thomas.evensen@

vestby.kommune.no

Styremedlem

Kirsten

Steffensen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Rogaland

+ 47 41 69 36 39

+ 47 52 81 16 00

kjst@

karmoy.kommune.no

Styremedlem

Pål Jentoft

Johnsen

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Troms,

Finnmark og

Svalbard

+ 47 47 02 05 70

+ 47 77 69 33 02

pal.jentoft.johnsen@

tromso.kommune.no

Styremedlem

Bjørn Skjelstad

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Trøndelag

+ 47 91 86 51 78

bjornskjelstad@

gmail.com

 

Styremedlem

Pia Margareta

Vang

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Vestfold og

Telemark

+ 47 41 42 71 71

pia.margareta.vang@

sandefjord.kommune.no

Styremedlem

Astrid Aarhus

Byrknes 

leder for

Norsk

kulturskoleråd

Vestland

+ 47 91 38 06 88

astridbyrknes@

hotmail.com

Styremedlem

Anders Rønningen

ansattes

representant

+ 47 94 24 22 26

anders.ronningen@

kulturskoleradet.no

Varamedlem

 

Personlig vara

for ansattes

representant

Åste Selnæs

Domaas

 

 + 47 91 74 65 89

aste.domaas@

kulturskoleradet.no

Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU)

Helga Pedersen,

styreleder i hovedstyret

 

Terje Lindberg,

nestleder i hovedstyret

 

Ole Thomas Evensen,

styremedlem i hovedstyret

 

Morten Christiansen,

direktør i Norsk kulturskoleråd

 

Hovedstyrets sekretær

  • Lars Emil Johannessen

E-post: lars.emil.johannessen@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 90 74 38 14

 

Møteoversikt

Møte 2020-1

 

Sakskart

 

Protokoll

 

Nyttige lenker

Norsk kulturskoleråds sentralstyre (avviklet i 2020)

Norsk kulturskoleråds landsstyre (avviklet i 2020)

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229