Vestfold og Telemark

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

 

2024 - kommende møter

10. april

kl. 12-13

 AU-møte 3

2. mai

Porsgrunn

Styremøte 3

Møtedokument

9. august

kl. 9-10

AU-møte 4

29. august

kl. 11-14

Styremøte 4

16.-18. oktober

Bodø

Landstinget 2024

4. november

kl. 9-10

AU-møte 5
21. november

kl. 11-14

Nettmøte

Styremøte 5

2024 - avholdte møter

18. mars

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokument

1. mars

 

AU-møte 2

26.-27. januar

Sandefjord

Styremøte 1 og

styreseminar

> Møtedokument

9. januar

kl. 15-16

AU-møte 1

 

 

 

Aktuelt 

Hagevik gjenvalgt som styreleder

Morten Hagevik er gjenvalgt som styreleder, mens Cecilie Lindflaten ble valgt som ny nestleder i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark. Dette skjedde på fylkesavdelingas årsmøte 19. oktober 2023. Mer fra årsmøtet her: Protokollen fra årsmøtet i fylkesavdelinga.

 


 Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter oppløsningen av Norsk kulturskoleråd region BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold).

 

Fylkesavdelingen skal ivareta interessene til medlemskommunene i fylket. Virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Utvikle en rekrutteringsstrategi for kulturskolens fag generelt og med fokus på nytt innhold og nye målgrupper spesielt, herunder bidrag med veiledning og tilrettelegging for medlemskommunene slik at flest mulig kulturskoler i fylket får tilgang til de eventuelt fremtidige nasjonale stimuleringsmidlene
  • Bidra til å synliggjøre kulturskolen i de ulike politiske partiprogrammer i forbindelse med kommunevalget 2023
  • Stimulere og legge til rette for interkommunale fagnettverk for lærere
  • Stimulere og legge til rette for interkommunalt samarbeid om fordypningsprogram og herunder sette i gang en prosess om et eventuelt samarbeid med fylkeskommunen.

 

Fylkesavdelingens styre i perioden 2023–2025
Morten Hagevik Styreleder
Cecilie Lindflaten Nestleder

Vilde Berg-Nilsen

Styremedlem

Ingrid Holmboe Høibo

Styremedlem
Oscar Landa Styremedlem

Siri Møller-Holst

Varamedlem

Øystein Sandtrø

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Knut Øverland
Rådgiver
E-post: knut.overland@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 94 88 67 22

 

Til toppen