Kulturskolen som inkluderende arena

Del på:

Kulturskolen som inkluderende arena

Strategidokument - Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

Konferansekonseptet =Vi

Konferansen =Vi 2019

Konferansen =Vi 2018

 

Strategidokument  Fokusområde flyktninger og kulturskole 5.1

(per 12.5.2017)

 

 

 

 

Hjelp til å gjøre kulturskolen til en bedre inkluderingsarena

 

 

=Vi er konferansen som fokuserer inkludering

=Vi er en ny nasjonal konferanse som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere.

 

 

=Vi 2019

Andreutgaven av konferansen =Vi arrangeres i Oslo, 24. og 25. september 2019.

 

 

 

=Vi 2018

Førsteutgaven av konferansen ble arrangert i Larvik, 14. og 15. mars 2018.

 

Konferansen ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. 

 

Presentasjoner o.l. fra =Vi 2018 (Mer kommer!)