Inviterer til frokostseminar om inkludering og utenforskap

14.02.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Inviterer til frokostseminar om inkludering og utenforskap

OSLO: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Norsk kulturskoleråd inviterer til frokostseminar om inkludering og utenforskap. Seminaret arrangeres i Oslo 10. mars 2020.

 

Seminaret finner sted ved Oslo met i Pilestredet, og ansatte i barnehage, grunnskole, voksenopplæring og kulturskole utgjør målgruppa.

 

Seminarets to hovedfokusområder er

  • tverrsektorielt samarbeid om inkludering mellom grunnskole/barnehage/voksenopplæring og kommunens kulturskole.
  • kulturskolen som inkluderende arena; Hva skal til? Hvordan tilrettelegger vi samarbeidet? Hvem deltar i samarbeidet? Hvem er målgruppene?

Endre Lindstøl fra Larvik kulturskole og Dagny G. Krogness fra Ringerike kulturskole er foredragsholdere på seminaret.

 

Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig bl.a. på grunn av matinnkjøp.

 

Påmelding gjøres her – innen 3. mars.

 

Bakgrunn

 

Regjeringen oppfordrer i den nye strategien for praktisk estetiske fag «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» (Kunnskapsdepartementet, 2019) til samarbeid mellom grunnskole, barnehage og kulturskole. Dette for å stimulere til gode løsninger og se mulighetene som ligger i å bruke den praktiske og estetiske kompetansen som kommunen samlet har gjennom en helhetlig tenkning rundt det å jobbe for bedre inkludering. Mange av de kommunale kulturskolene i landet ønsker å inkludere flere som i dag ikke deltar i kulturskolens tilbud og aktiviteter.

 

Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har satt et spesielt fokus på de praktiske og estetiske fagenes mulighet som inkluderende kraft. Foredragene vil ha form av kunnskapsdeling rundt spørsmålene om hvor vi står i dag, hvilke muligheter vi har og hvilke føringer vi bør følge. Det vil også bli samtaler om hvordan vi kan jobbe for å fremme inkludering og motvirke utenforskap videre i egne lokalsamfunn.

 

Mer om kulturskolen som inkluderende arena på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!