Mangfold og inkludering

Del på:

Mangfold og inkludering

 

Norsk kulturskoleråd har siden 2016 styrket arbeidet med mangfold og inkludering. Den nye strategien Mangfold, inkludering og innenforskap (utgitt 2022) bygger på forventninger fra ulike føringsdokument samt kommunenes og organisasjonens erfaringer fra tidligere arbeid med kulturelt mangfold i perioden 20162022.

 

Viktige faktorer for dette arbeidet er Norsk kulturskoleråds visjon, Kulturskole for alle, og strategiene Mangfold, inkludering og innenforskap og Strategi 2032. I tillegg er operasjonalisering av Kulturskolemanifestet et viktig utgangpunkt for Norsk kulturskoleråd i arbeidet med mangfold, inkludering og innenforskap.

 

Bakgrunn for arbeidet

Kulturskolens formål er gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge. Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning, fremhever blant annet at opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet og også være et bidrag til å utvikle egen livskompetanse. Rammeplanen understreker også kulturskolens rolle som et lokalt ressurssenter og kulturskolen som en samarbeidende aktør i lokalsamfunnet (Norsk kulturskoleråd, 2016).

 

Stortingsmelding 18 – «Oppleve, skape, dele» viser til det flerkulturelle, internasjonale, komplekse samfunnet kulturskolen er en del av. Stortingsmeldingen stiller forventninger til at mangfoldet av kulturelle uttrykk må speiles i kulturskolens tilbud og arbeid slik at alle kan føle seg velkomne og få «ei reell moglegheit til å delta» (Kulturdepartementet, 2021, s. 68).

 

Sideinnhold

Mangfoldsledelse

Ressurser

Arrangement og program

Rapporter
Arkiv
Kontaktinfo

> Tilbake til toppen av sida

 

Mangfoldsledelse

Innhold kommer senere.

 

> Tilbake til sidemeny

 

Ressurser

Her fins ressurser som kan brukes i arbeidet med mangfold og inkludering i kulturskolen/kommunen.

Eksterne ressurser Interne ressurser
Filmer Presentasjoner
Fagartikler og forskning

> Tilbake til sidemeny

 

Eksterne ressurser

 

Her fins gratis, eksterne ressurser – inndelt i kategoriene Nettbaserte ressurser og Kompetansemiljø.

 

Nettbaserte Kompetansemiljø

 

Nettbaserte

> Kompetansepakke om Inkluderende praksis

Utdanningsdirektoratet

udir.no

> Kompetansepakke om kulturelt mangfold

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

nafo.oslomet.no

> Balansemerket

Balansekunst

balansemerket.no

> Allemed  Verktøykasse

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)

allemed.no

Kompetansemiljø

> Allemed

Nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi

> Balansekunst

Samarbeid mellom over 150 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv

> JM Norway

Arbeider for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv og internasjonale kulturopplevelser

> NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå

> Samiske veivisere

Samiske veivisere er studenter som reiser rundt i Norge og holder foredrag

> Tilbake til sidemeny

 

Interne ressurser

 

Innhold kommer senere.

 

 
 
 
 

> Tilbake til sidemeny

 

Filmer

 

Her fins film som på ulike måter fokuserer mangfold og inkludering. Mange av disse fins i Norsk kulturskoleråds egen filmkanal på Vimeo (der fins enda flere filmer som helt eller delvis handler om mangfold og inkludering), en del fins i andre aktørers kommunikasjonskanaler.

 

Film i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal Film i andre kanaler

 

Film i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

Oppdag kulturskolen

Om kulturskolen og dens betydning for den enkelte og for lokalsamfunnet og om kulturskolens kompetanse og verdier. Fins på flere språk og med tekst.

> Filmen på Vimeo

Sett

Om hvilken verdi kulturskole kan ha for barn og unge. 

> Filmen på Vimeo

Kulturskole for de få (Kulturskole-tv-episode)
Om en kommunal nullvisjon når det gjelder utenforskap og om å motarbeid utenforskap – også i kulturskoler.

> Filmen på Vimeo

Utestengt og glemt – om barrierer i kulturskolen (Kulturskole-tv-episode)

Om at Kulturskole for alle er en inkluderende kulturskole.

> Filmen på Vimeo 

 

Film i andre aktørers kommunikasjonskanaler

Kulturskolen

Informasjonsfilm laget av Utdanningsdirektoratet. Fins på flere språk og med tekst.

> Filmene på udir.no

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)  film 1

Om utbyttet av KIL-projektet i en lokal sammenheng.

> Filmen på Vimeo

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)  film 2

Om kulturskolens verdi i det demokratiske arbeidet på kommunalt plan.

> Filmen på Vimeo

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)  film 3

Om utbyttet av KIL-projektet i et nordisk perspektiv.

> Filmen på Vimeo

Kongsberg kommune - musikkterapi

En håndfull elever i Kongsberg kulturskole intervjues om deres erfaringer med musikkterapi. Intervju også med musikkterapeuter og andre.

> Filmen på Vimeo

> Tilbake til sidemeny

 

Presentasjoner

 

Innhold kommer senere.

 

 
 
 
 

> Tilbake til sidemeny

 

Fagartikler og forskning

 

Innhold kommer senere.

 

Fagartikler Forskning
   
   
   

> Tilbake til sidemeny

 

Arrangement og program

Arrangement

Program

Webinar om sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen

Tirsdag 2. mai 2023 arrangerer Norsk kulturskoleråd og Seema et webinar for alle som ønsker mer informasjon om sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen (se info t.h. under Program). Her vil Loveleen Brenna fra Seema delta. Webinaret finner sted 2. mai kl. 09:00–10:00. 

 

> Lenke til webinaret:

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/83019486911?pwd=a25xeDRxcDB1ZG41K0hpbk5zL3dPdz09

Sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen

I samarbeid med Seema – konsulentselskapet som er blant de fremste i landet på mangfoldsledelse – etablerer Norsk kulturskoleråd et tilbud for sertifisering i mangfoldsledelse. Lederutviklingsprogrammet retter seg mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det etableres en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere.

 

Programmet er samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samlingene finner sted i Oslo. Oppstart blir senhøsten 2023 og programmet avsluttes våren 2024. Påmelding blir innen kort tid mulig på kulturskoleradet.no. > Les mer i nyhetssak

   
   

> Tilbake til sidemeny

 

Rapporter

Innhold kommer senere.

 

 
 
 
 

> Tilbake til sidemeny

 

 

Arkiv

Innhold kommer senere, når det blir aktuelt å legge noe her.

 

 
 
 
 

> Tilbake til sidemeny

 

Kontaktinfo

Elin Kvernmoen

rådgiver

+47 90 55 58 27

elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

Anna Rennemo

rådgiver

+47 95 20 42 12

anna.rennemo@kulturskoleradet.no

Ragnhild Skille

rådgiver

+47 95 21 86 18

ragnhild.skille@kulturskoleradet.no

> Tilbake til sidemeny