Valgkomiteen

Del på:

Valgkomiteen

 

Den nasjonale valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.

 

Valgkomiteens leder er Liv Kari Eskeland fra Vestland. Se navn og kontaktinformasjon for samtlige i kontrollkomiteen nederst i artikkelen.

 

1) Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget/fylkesårsmøtet på kandidater til alle verv, unntatt kandidater til valgkomite, i samsvar med vedtektene (se §3.1.3 punkt 10.1 og 10.2, og §.3.4.5 punkt 9.1 og 9.2).

 

2) Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget/fylkesårsmøtet at innstillingen sammen med en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres protokoll fra komiteens møter.

 

3) Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i vedtektene som gjelder valg. Dette er administrasjonens ansvar (se også punkt sju).

 

4) Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en ambisjon å få folkevalgte kandidater fra skoleeierne. Komiteen skal i sitt forarbeid henvende seg til fylkesavdelingene/medlemmene, slik at disse får anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått dem.

 

5) I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater som på best mulig måte ivaretar følgende på en måte som er ønskelig i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd:

 

• Geografi

• Kjønnsfordeling

• Kompetanse

• Nettverk

• Alderssammensetning

• Kontinuitet kontra utskifting

 

6) Valgkomiteen møter på landstinget/fylkesårsmøtet og legger fram innstillingen sin.

 

7) Valgkomiteen for hovedstyret bistår de fylkesvise valgkomiteene med oppstart av sitt arbeid, sammen med administrasjonen.

 

 

 

Valgkomiteens medlemmer

Leder

Liv Kari Eskeland

like@

stortinget.no

+47 97 55 20 18

Nestleder

Bjørn Andersen

 

bjorn.andersen@

oygarden.kommune.no

+47 90 89 29 50

 

Medlem

Halvard Bakklund

 

halvard.bakklund@

harstad.kommune.no 

+47 90 93 11 47

 

Varamedlem

Kirsten Fuglseth

 

kirsten.fuglseth@

baerum.kommune.no 

+47 91 80 83 63

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29