Valgkomiteen

Del på:

Valgkomiteen

 

Den nasjonale valgkomiteen arbeider etter de retningslinjene som landstinget har vedtatt.

 

Valgkomiteens leder er Liv Kari Eskeland fra Rogaland. Se navn og kontaktinformasjon for samtlige i kontrollkomiteen nederst i artikkelen.

 

1) Valgkomiteen skal fremme forslag for landstinget på kandidater til alle verv, unntatt kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i samsvar med vedtektene.

 

2) Lederen innkaller til møter i så god tid før landstinget at innstillingen sammen med en

presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må

likevel få mulighet til å arbeide helt fram til landstinget hvis det er nødvendig. Det føres

protokoll fra komiteens møter.

 

3) Som et grunnlag for arbeidet sitt skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke

representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til bestemmelsene i

vedtektene som gjelder valg.

 

4) Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om

kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg

informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelige for kandidater til ulike verv. Det er en

ambisjon å få folkevalgte kandidater fra skoleeierne til sentralstyret. Komiteen skal i sitt forarbeid

henvende seg til fylkesavdelingene/regionene slik at disse får anledning til å fremme forslag på

aktuelle kandidater. Valgkomiteen informerer tilbake til fylkesavdelingene/regionene om hvilke

kandidater som er foreslått og hvem som har foreslått dem.

 

5) I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i sentralstyret som på

best mulig måte ivaretar følgende:

  • geografi
  • kjønnsfordeling
  • kontinuitet
  • kompetanse
  • nettverk som er ønskelig på nasjonalt nivå i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd

Valgkomiteen møter på landstinget og legger fram sin innstilling. Valgkomiteens leder har tale- og forslagsrett under valg.

 

Valgkomiteens medlemmer

Leder

Liv Kari Eskeland

like@

stortinget.no

+47 97 55 20 18

Nestleder

Bjørn Andersen

 

bjorn.andersen@

oygarden.kommune.no

+47 90 89 29 50

 

Medlem

Halvard Bakklund

 

halvard.bakklund@

harstad.kommune.no 

+47 90 93 11 47

 

Varamedlem

Kirsten Fuglseth

 

kirsten.fuglseth@

baerum.kommune.no 

+47 91 80 83 63

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29