Faginformasjon

02.06.2023
Del på:

Dans

Fagbeskrivelse

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

 

 

Fagbeskrivelse

Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Kulturskolen gir opplæring i ulike danseformer som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film. Sentrale dansefag i kulturskolen er klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, tradisjonsdans og urbane dansestiler.

  

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Danse- og ballettutdanning

Utdanningsinstitusjoner

Kompetansesenter for dans

Organisasjoner

 

Veiledningsmateriell

Del på:

Musikk

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

 

Fagbeskrivelse

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene og konsertene, basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, og i et vidt sjangerspenn.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum musikk

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Utdanningsinstitusjoner

Organisasjoner

Andre nettsted

 

Veiledningsmateriell

 

01.11.2018
Del på:

Sirkus

Fagbeskrivelse

Fagets kontaktperson i Norsk kulturskoleråd

Fagplan for sirkus

Fagets rammeplanforum

 

Fagbeskrivelse

Faget sirkus - også ofte kalt nysirkus - er en kunstform der en integrerer sirkus med blant annet dans, teater, musikk og visuell kunst - men der sirkuset fortsatt er i fokus. Det er kort fortalt en blanding av ulike kunstformer med hovedvekt på sirkus.

  

Fagplan for sirkusfaget

Norsk kulturskoleråd har initiert og utgitt en egen fagplan for sirkus. Den finner du her

 

Fagets rammeplanforum

Når fagplanen for sirkus er klar vil sirkus få sitt eget forum i rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no. Til forumene i rammeplanseksjonen

 

 

Del på:

Skapende skriving

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Veiledningsmateriell

 

Fagbeskrivelse

Skapende skriving er et tilbud til de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger og på ulike plattformer, analogt og digitalt. Gjennom skapende skriving skal eleven lese for å skrive bedre, skrive for å lese bedre.

  

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum skapende skriving

 

 

Faget på Facebook

 

Veiledningsmateriell

Del på:

Teater

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum teater

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Den nasjonal ressursgruppa for teater i kulturskolen er etablert av Norsk kulturskoleråd. I samarbeid med kulturskolerådet har gruppa som mandat å bidra til styrking av teater i kulturskolen.

 

Ressursgruppa for teater består av:

 • Vigdis Aune
 • Hanne Riege
 • Rune Andreassen
 • Kristin Geiring
 • Hilde Roald Bern

 

01.11.2018
Del på:

Visuell kunst

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner. Elevenes fantasi og kreative flyt blir stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes identitet.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum visuell kunst

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Nettverk

Nettbrett i kunstopplæringen

Inspirasjon og gode eksempler

Kunstorganisjoner og institusjoner

Kunstmateriell

Støtteordninger

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Den nasjonal ressursgruppa for visuell kunst i kulturskolen er etablert av Norsk kulturskoleråd. I samarbeid med kulturskolerådet har gruppa som mandat å bidra til styrking av visuell kunst i kulturskolen.

 

Ressursgruppa for visuell kunst består av følgende:

 • Liv Anne Olafsen, rektor, Nome kulturskole
 • Elisabeth Sørheim, formidler, Norske kunsthåndverkere
 • Alf Bugge Gjerstad, avdelingsleder, Bergen kulturskole
 • Anne Skaanar, koordinator, Kunsthøgskolen i Bergen
 • Hanne Grete Einarsen, rektor, Måsøy kulturskole
 • Robert Øfsti, fagveileder og medlem av Rammeplanutvalget
 • Fabiola Charry, rådgiver og kontaktperson for visuell kunst, Norsk kulturskoleråd
Del på:

Nettverkssamlingene i visuell kunst

I arkivene nedenfor finner du dokument med relevans for nettverkssamlingene som ble arrangert for pedagoger innen visuell kunst i perioden 2012-2014.

 

Årstallene angitt sammen fylkene som var involvert i de ulike prosjektene, forteller hvilket år første samling ble arrangert. Samtlige dokument tilknyttet dette prosjektet fins i denne mappa.