Internasjonalt engasjement

Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Nordisk konferanse 2016 - alle foto: Egil Hofsli
Del på:

Internasjonalt engasjement

 

Europeisk musikkskoleunion (EMU)

Norsk kulturskoleråd er medlem av Europeisk musikkskoleunion (EMU), engelsk tittel: European Music School Union. Den samler i dag musikk- og kulturskoleorganisasjoner fra 26 nasjoner til årlige møter, og har annet hvert år festivaler for ungdom. Norge arrangerte for øvrig EMUs generalforsamling og påfølgende festival i Trondheim i 2000 med 10 000 utøvere.

 

Tidligere direktør i Norsk kulturskoleråd, Wilhelm Dahl, var i en periode medlem i EMUs presidium.

 

Norge har sammen med de andre nordiske land foreslått at EMU videreutvikles til en kulturskoleorganisasjon (music and arts) slik at organisasjonen er mer i pakt med utviklingen i skoleslaget.

 

EMUs hjemmeside

 

 

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 

I 2015 ble det for første gang arrangert en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse, som ble fulgt opp med samme type konferanse i Helsingfors høsten 2016, Norge høsten 2017 og Sverige våren 2018.  Neste konferanse finner sted på Island.

 

Nyhetssak om konferansen i Stockholm 2018 

 

Norsk kulturskoleråds nordiske søsterorganisasjoner

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 90 74 38 14