Sentrale dokument

Del på:

Sentrale dokument

Strategi 2032

Vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsting 2020

Vedtekter for Norsk kulturskoleråd

Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsting 2020

Politisk plattform for Norsk kulturskoleråd

Vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsting 2020

Larsenutvalgets rapport - med vedtekter vedtatt på Landstinget 2020

Levert i 2020

Røeutvalgets rapport

Levert i 2017

Skaarutvalgets rapport: Ny tid - nye oppgaver

Levert i 2014

 

Lenker i rapporten

 

Etter Landsmøtet 2012 hadde Norsk kulturskoleråds administrasjon behov for å se på kulturskolerådets videre oppgaver. Det var ønskelig å hente inn ressurspersoner fra både faglig og politisk side i rådet som sammen kunne se på disse oppgavene og komme fram til forslag som skulle legges fram for behandling på landsmøtet i 2014.

 

Sentralstyret ble orientert om saken og ga sin tilslutning til administrasjonens framlegg. På grunnlag av dette ble det oppnevnt et utvalg i april/mai 2014, som framla sin rapport til Landsmøtet 2014.

Strategidokumentet for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen

Levert i 2017

Verdiplattform for Norsk kulturskoleråds verdiplattform

Laget i 2016