Vestland

Del på:

Vestlands side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Vestland

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Astrid Aarhus

Byrknes

astridbyrknes@

hotmail.com

+47 913 80 688

Nestleder

Trude Skarvatun 

trude.skarvatun@

sunnfjord.kommune.no

+47 415 05 970

Styremedlem

Julie Andersland

 

julie.andersland@

bergen.kommune.no 

+47 416 11 572

Styremedlem

Egil Magnussen

 

egil.magnussen@

askoy.kommune.no 

+47 970 51 741

Styremedlem

Grete Berntzen

 

grete.berntzen@

bremanger.kommune.no

+47 959 82 977

Styremedlem

Jan Geir Solheim

jan.geir.solheim@

laerdal.kommune.no

+47 988 88 800

Styremedlem

Anita Nordheim

anita.nordheim@

hoyanger.kommune.no

+47 959 22 434

Første

varamedlem

Siv Sjøtun Høye

 

siv.hoye@

bergen.kommune.no

+47 909 35 053

Andre

varamedlem

Roar Sandnes

roar.sandnes@

sogndal.kommune.no 

+47 918 48 373

     

Lokal kulturskolerådgiver

  • Kristin Geiring

E-post: kristin.geiring@

kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 415 70 508

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte

og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om

kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra

Vestland

Nasjonale

nyheter

 

Årsmøterelaterte dokument

Sakskart

Årsmøte - kunngjering og innkalling

Styrets beretning 2019-2020

Årsmøtekonferanse - flyer

Årsmøtekonferanse - omtale av bidragsytere

GSI-tall Hordaland 2019-2020

GSI-tall Sogn og Fjordane 2019-2020

 

Kontakt meg gjerne

Kristin Geiring sh.JPG
Kristin Geiring
rådgiver
+47 41 57 05 08