Vestland

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2022  

7. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

26. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

30. aug.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

6.-7. okt.

Førde

Leiarsamling

Mer informasjon og

påmelding

(påmeldingsfrist:

8. september)

3.-4. nov.

Bergen

Kunstfagkonferanse

Vestland

Påmelding

Nyhetssak

12.-13. nov

Bergen

(Fana kulturhus)

Ungdommens

musikkmesterskap - 

regionmesterskap

Påmelding og

informasjon

25. nov.

Bergen eller

Førde

Styremøte 4

  

 

Aktuelt 

 

Ledersamling

Norsk kulturskoleråd Vestland arrangerer ledersamling 6.-7. oktober. Det skjer i Førde, Sunnfjord. Påmeldingsfrist: 8. september.

> Mer informasjon og påmelding

 

Eigenkapitalmidlar tildelt

I tråd med vedtak på Årsmøtet 2021, er det tildelt eigenkapitalmidlar til medlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland. Totalt 16 kulturskular/kommunar er involvert i søknadane. > Les mer her


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestland er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunenes interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk. Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • «Kulturskule for alle» – mangfald og inkludering
  • Digitalitet
  • Fordjuping
  • Nettverk for kulturskuletilsette 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Rune Bakervik Styreleder
Grete Berntzen Nestleder
Trude Skarvatun Styremedlem

Kåre Martin Kleppe

Styremedlem
Øystein Røsseland Kvinge Styremedlem

Kiril Zimin

1. varamedlem

Ingeborg Tysnes

2. varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Kristin Geiring
Rådgiver
E-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 41 57 05 08

 

Til toppen