Vestland

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter. 

> Se også Styreplan 2023 (inneholder også info om hovedstyre-/nasjonale møter/arrangement)  

2023

20. jan.

Nettmøte

AU-møte 1

6. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

15. feb.

Nettmøte

"Valgkomitémøte"

Fylkesavdelingenes

valgkomiteer møter

nasjonal valgkomité

17. apr.

Nettmøte

AU-møte 2

3. mai

Bergen

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

9. mai

Digitalt

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

17. aug.

Nett/e-post

 

Kunngjøring og

innkalling årsmøte

Frist for utsending

(Sendes helts ut

våren 2023)

21. aug.

Nettmøte

AU-møte 4

11. sep.

Nettmøte

Styremøte 4

21. sep.

 

Innsending av

årsmøtesaker

Frist for innsending

av saker fra

medlemmene

29. sep.

Nettmøte

AU-møte 5

 

20. okt.

Nettmøte

Styremøte 5
1. nov.

Utsending av

årsmøtesakskart

Frist for

utsending

15. nov.

Fysisk møte

Arbeidsmøte/

Styremøte 6

16. nov.

Fysisk møte

Årsmøte

17. nov.

Fysisk møte

Årsmøte-

konferanse

  

 

Aktuelt 

Endringar i fylkesstyret

Norsk kulturskoleråd Vestland sitt styre har på grunnlag av søknad om permisjon frå nestleiar Grete Berntzen gjort dette vedtaket: "Vedtak om permisjon og endring i fylkesstyret så lenge det er naudsynt og maksimalt ut styreperioden 2021-2023 til nytt styre er på plass 16. november 2023: Nestleiar Grete Berntzen vert innvilga permisjon frå sitt verv. Styremedlem Trude Skarvatun: konstituert nestleiar. 1. varamedlem Kirill Zimin: styremedlem."

 

Norsk kulturskoleråd jubilerer saman med kulturskular i Vestland
Norsk kulturskoleråd vart stifta 18. mars 1973 og fyller 50 år i år. Sjå nasjonal nyhende­melding her. I fylkesavdelinga Norsk kulturskoleråd Vestland vert årsmøtet og årsmøtekonferansen 16.–17. november ein arena for markering av jubileum.

 

Vestland har nokre av landet sine eldste kulturskular – forløparar til det som i dag er kommunale kulturskular. Til dømes er Voss kulturskule 75 år i år. Odda musikkskule starta 1. januar 1953 – kommunalt finansiert og fyller 70 år i år, no som Ullensvang kulturskule – etter kommunesamanslåing.

I Førde har Sunnfjord hatt eit storslagent utviklingsløp med mellom anna deltaking i prosjektet Fremtidens kulturskole – eit samarbeid mellom KS og Norsk kulturskoleråd. Sunnfjord har imponert mange med konseptet «Frode Laks», som har fokus på trygg overgang frå barnehage til skule. Dette heng saman med tidleg innsats, som er etterspurd nasjonalt og lokalt. I eit jubileumsår er det nyttig å sjå kva ein har formådd av utvikling og ikkje minst endring i kulturskulane, i tråd med samfunnsbehov.


Norsk kulturskoleråd Vestland har i dag desse utviklingsområda: «Kulturskule for alle» – Mangfald og inkludering, digitalitet, fordjuping og nettverk for kulturskuletilsette.

 
 
TØFT-samling i april 2023

Folkemusikklaget arrangerar TØFT-samling helga 21.-23. april i Skei i Sunnfjord. Samlinga er for born og unge mellom 10 og 18 år som spelar fele, hardingfele, trekkspel og cello. > Meir info på folkemusiklaget.no

 

Kjetil Høgseth Felde ny styreleder

På ekstraordinært årsmøte i fylkesavdelinga ble Kjetil Høgseth Felde fra Fjaler valgt til ny leder i Norsk kulturskoleråd Vestland. > Se møteprotokoll


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestland er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunenes interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk. Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • «Kulturskule for alle» – mangfald og inkludering
  • Digitalitet
  • Fordjuping
  • Nettverk for kulturskuletilsette 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Kjetil Høgseth Felde

Styreleiar

Grete Berntzen

Nestleiar

(i permisjon)

Trude Skarvatun

Konstituert

nestleiar

Kåre Martin Kleppe

Styremedlem
Øystein Røsseland Kvinge Styremedlem

Kiril Zimin

Styremedlem

Ingeborg Tysnes

1. varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Kristin Geiring
Rådgiver
E-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 41 57 05 08

 

Til toppen