Flere medlemsfordeler

Del på:

Medlemsfordeler

Nesten alle norske kommuner er i dag medlemmer i Norsk kulturskoleråd, og dermed også organisasjonens eiere. Kulturskolerådet arbeider hele tida til beste for sine eieres og deres innbyggeres beste, og intensjonen er at et medlemskap til gi fordeler en ikke vil være foruten.

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse-, samarbeids- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. Mer enn 96 prosent av alle landets kommuner er medlemmer.

 

Norsk kulturskoleråd skal være et nyttig verktøy i arbeidet med å gjøre kulturskolen til dynamo i det lokale kulturlivet. Kulturskolerådet er et talerør for kommunene overfor myndigheter, medier og andre. Organisasjon bidrar til å realisere kultur- og utdanningspolitiske føringer gjennom nasjonalt utviklingsarbeid og kompetanseheving for kommunene.

 

Norsk kulturskoleråd tilbyr ...

Presentasjon av hva Norsk kulturskoleråd gjør for og tilbyr sine medlemmer.

 

> Spotlys på Kulturskolerådet

 

Enda flere medlemsfordeler

 

 

 

Norsk kulturskoleråds hotellavtaler – til medlemmenes beste

 

Norsk kulturskoleråd har avtaler med hotellkjedene Choice Hotels, Thon Hotels og Scandic. Her finner du informasjon om hvordan du kan bruke avtalene i din kulturskole.

 

Avtalene kan også benyttes privat.

 

Her finner du informasjonen om hotellavtalene samla i ett dokument (PDF)

Sist oppdatert: 21. april 2023.

 

Choice Hotels

Før du benytter avtalen første gang lager du en profil på nettstedet nordicchoicehotels.no.

 

Vår avtalekode er CH 602 31 363.

 

Ønsker du å bestille kurs- og konferanselokaler eller mer enn ni rom:

 

Kontaktperson: Stine Storheil Dahle

Telefon: (+47) 91 15 28 37

E-post: stine.storheil.dahle@choice.no 

 

Thon Hotels

Du bestiller rom på nettstedet thonhotels.no.

 

Benytt kundekoden TVA13907, og skriv inn Norsk kulturskoleråd der det spørres etter firmanavn.

 

Ønsker du å bestille kurs- og konferanselokaler:

 

Kontaktperson: Henrik Hammer Normann

Telefon: (+47) 46 67 58 61

E-post: henrik.hammer.normann@olavthon.no 

 

Scandic

Norsk kulturskoleråds avtalenummer er D000035326, og benyttes ved alle bestillinger.

 

Individuell overnatting (1-9 rom) og gruppereservasjon bestilles ved det aktuelle hotellet eller gjøres via

 

Kontaktperson: Even Julian Wedø

Telefon: (+47) 98 69 39 19

E-post: evenjulian@scandichotels.com

 

Scandic kurs- og konferansesalg

Kontaktperson Even Julian Wedø (kontaktinfo lengre oppe) kan også kontaktes om du skal bestille konferanselokaler.