Forskningskonferansens førkonferanse

Del på:

Førkonferanse til Cutting Edge Kulturskole (Praksiskonferansen)

Praksiskonferansen er en "før-konferanse" (arrangeres dagen før Cutting Edge kulturskole. red.anm.) som Norsk kulturskoleråd har hovedansvaret for og som er spesielt tiltenkt lærere og ledere i kulturskole, og alle andre som er interessert i forskningsbasert utvikling av kulturskole. 

 

Norsk kulturskoleråd har en strategi om å skape arenaer hvor forskningsfeltet, utdanningsfeltet og praksisfeltet møtes, og hvor forskning og utvikling i kulturskolen - og de utdanninger som fører til kulturskolen som yrkesfelt - er i sentrum. Siden 2019 har Kulturskolerådet hatt hovedansvaret for å arrangerte en førkonferanse som nå kalles Praksiskonferansen, og som er spesielt tiltenkt lærere og ledere i kulturskole, og alle som er interessert i forskningsbasert utvikling av kulturskole. 

 

Praksiskonferansen 2022

 

Se program og påmeldingsinformasjon for Cutting Edge Kulturskole 2022 og Praksiskonferansen 2022

(opprinnelig skulle begge konferansene ha vært arrangert i 2021, red.anm.)

 

Se også: Programmet for Praksiskonferansen 2022 (PDF)

Les også:  Nyhetssak om Cutting Edge Kulturskole 2022 og Praksiskonferansen 2022

 

 

Førkonferanse til Cutting Edge Kulturskole 2019 (Praksiskonferansen 2019)

Praksisprosjekt og kompetansedialog

 

Norsk kulturskoleråd, Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø ønsker velkommen til praksisseminar og kompetansedialog som en førkonferanse til Cutting Edge Kulturskole 2019 i Tromsø.

 

Sted: UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø, 2. oktober 2019 kl. 11.0018.00.

 

Cutting Edge Kulturskole er en forskningskonferanse arrangert av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og en lokal arrangørinstitusjon. Forskningskonferansen presenterer og drøfter forskning fra det kulturskolerelaterte feltet, og er rettet spesielt mot forskere og utdannere på kulturskolefeltet, men er også åpen for interesserte fra praksisfeltet i kulturskolen.

 

Se eget nettsted for Cutting Edge Kulturskole 2019

Se også: Generell informasjon om forskningskonferansen som konferanseform

 

Norsk kulturskoleråd har en strategi om å skape arenaer hvor forskningsfeltet, utdanningsfeltet og praksisfeltet møtes, og hvor forskning og utvikling i kulturskolen  og de utdanninger som fører til kulturskolen som yrkesfelt  er i sentrum. Nytt av året er en førkonferanse der Norsk kulturskoleråd i samarbeid med UIT og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning tilbyr en slik møteplass med følgende programinnhold:

 

 

  • Presentasjoner fra praksisfeltet: Erfaringsdeling fra kulturskoler gjennom presentasjoner av utviklingsprosjekt. (Ramme: 20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål/diskusjon).
  • Informasjon fra pågående eller nylig avsluttede forskningsprosjekt relevant for kulturskolen. (Etter invitasjon fra Norsk kulturskoleråd).
  • Dialoger omkring kompetanseutvikling som kompetansedialog mellom kulturskolefeltet og utdanningsfeltet. (Panelsamtale organisert av Norsk kulturskoleråd).

Arrangørene legger denne konferansen i sammenheng med Cutting Edge Kulturskole 2019, slik at det blir mulig for flere å være til stede på begge deler. Forskere og utdannere kan komme én dag før forskningskonferansen for å bli orientert og komme i nærmere dialog med praksisfeltet. Representanter fra kulturskolene kan overvære forskningskonferansen i etterkant.

 

Arrangørene gjør oppmerksom på at selv om forskningskonferansen har et hovedtema, reflekteres ikke dette spesielt i denne førkonferansen.

 

Ønsker programbidrag

 

Dette er et forum der en skal dele kunnskap fra utviklingsprosjekt som ikke faller inn under forskningspresentasjon i hovedkonferansen. Arrangørene håper at mange kulturskoler vil dele fra sine utviklingsprosjekt, og oppfordrer disse til å sende inn programforslag innen 1. april 2019.

 

Forslaget må inneholde en kort beskrivelse (maks 400 ord) av prosjektet som er tenkt presentert.

Programforslag for formatet "erfaringsdeling fra kulturskoler gjennom presentasjoner av utviklingsprosjekt" sendes til Fou-leder i Norsk kulturskoleråd, Anders Rønningen, via e-postadressen anders.ronningen@kulturskoleradet.no.

 

Påmelding åpner senere

 

Påmelding gjøres gjennom samme system som påmelding til Cutting Edge Kulturskole 2019. Lenke til påmelding kommer her når denne åpner.