Trøndelag

Del på:

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Bjørn Skjelstad

 

bjorn.skjelstad@

verran.kommune.no

+47 918 65 178

Styremedlem

Karsten Landrø

karsten.selseth.landro@

stjordal.kommune.no

Styremedlem

Aslaug Hestø

aslaug.hesto@

vikna.kommune.no

Styremedlem

Vegar Snøfugl

vegar.snofugl@

trondheim.kommune.no

Styremedlem

Toril Antonsen Aae 

toril.antonsen.aae@

froya.kommune.no

Styremedlem

Tormod Gjersvold

tormod.gjersvold@

afjord.kommune.no 

Styremedlem

Mette Stene

Ertsgaard

mette.stene.ertsgaard@

stjordal.kommune.no

Første varamedlem

Tonny Eliassen 

tonny.eliassen@

melhus.kommune.no

Andre varamedlem

Siv Furunes 

 

sivfu@

trondelagfylke.no

     

Lokal kulturskolerådgiver

  • Hege Ivangen-Hagedal

E-post: hege.hagedal@

kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 99 63 77 92

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte

og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om

kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra

Trøndelag

Nasjonale

nyheter

 

Andre dokument

 

Ledersamling i oktober 2020

Program for

ledersamling

Svein-Erik Fjeld

Skoleleder i et

utviklings-

perspektiv -

presentasjon

Trøndelag

musikkeråd -

Måling av

akustikk i

musikk-

lokaler -

presentasjon

Bjørn-Terje

Bandlien -

Samarbeid

mellom

kulturskole

og grunn-

skole -

presentasjon

 

Presentasjoner o.l. fra ledersamling i februar 2020:

Program for

ledersamling

Torkel Øien -

Arbeidsavtale

for kulturskolen

- presentasjon

Anne Lise Heide -

presentasjon

Torkel Øien -

Fremtidens

kulturskole -

presentasjon

Anne Lise Heide -

sammenfatning

gruppeoppgaver

v/Hilde Roald Bern

Torkel Øien -

Fremtidens

kulturskole -

padlet

 

Presentasjoner o.l. fra årsmøtekonferansen i 2019:

Endre Lindstøl -

Kulturskolen og

kommunen som

inkluderende

arena

Frode Fredriksen -

Gutter i

kulturskolen

Helge Rolstadås -

Ledelse av

prosesser

Ole Jakob

Nedrebø -

Om politisk

plattform

Mentimeter -

Andre tanker

og innspill ...

Mentimeter -

Fokus på

kulturskole-

politisk 

plattform ...

Mentimeter -

Hva bør den

inneholde ...

Mentimeter -

Hva er

ønsket

effekt ...

Mentimeter -

Hvordan kan

medlemmene

bidra

Vegar Snøfugl - 

Kulturskole

for alle

 

Kontakt meg gjerne

Hege Ivangen-Hagedal shv.jpg
Hege Ivangen-Hagedal
rådgiver
+47 99 63 77 92