Trøndelag

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter.  

  

2023

31. jan.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

27. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

7. sept.

Nettmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

2022 

2. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

20. apr.

Nettmøte 

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

29.-30. aug.

Oppdal 

Styremøte 3 

Møtedokumentarkiv

25. okt.

kl. 10.00-

15.00

Trondheim

(Scandic

Lerkendal)

 

Erfaringsdelingssamling

Om fordypningsarbeid i kulturskolen 

Påmelding

Frist: 11. oktober.

15. nov.

Trondheim

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

21. nov.

Trondheim

(K-U-K)

Fordypningsdag visuell kunst

Del av Trøndelags fordypningsarbeid.

Målgruppe: lærere innen visuell kunst.

Ingen deltakeravgift.

Påmelding her

31. jan.-

1. feb.

Røros

(Røros

Hotell)

Kulturkonferanse Trøndelag

Tema: Interessepolitikk –

hvordan sette kulturskolen på den

kommunale dagsordenen?

Målgruppe: politisk ledelse,

kommunal ledelse,

kulturskolerektorer.

 

 

Aktuelt 

Kulturskolekonferansen i Trøndelag 2023: Hvor er kulturskolene i Trøndelag om ti år?

Norsk kulturskoleråd Trøndelag innbyr 28.-29. august 2023 til en konferanse for politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommunen. Målsetningen er å løfte og synliggjøre kulturskolen i kommunens politiske og administrative ledelse.
 
Noen aktuelle tema som vil bli belyst:
• Hva vil vi med kulturskolen?
• Hvor er kulturskolen om ti år?
• Hvordan aktivt bruke kulturskolen i kommunen?
• Kulturskolen som ressurssenter.
 
Program og påmeldingsmulighet kommer senere.
 
Spørsmål rettes til:
Rådgiver Lars Emil Johannessen
telefon: +47 90 74 38 14
e-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no
 

Fylkeslederen i Trøndelag pådriver for kulturskolevedtak på Høyres landsmøte

Kulturskolen skal være en viktig samfunnsaktør som gjennom kunst- og kulturopplæring gir barn og ungdom kunnskap, glede og mestring, og bør være et reellt tilbud til alle som ønsker det. Så heter det i et vedtak fattet av Høyres landsmøte. Vedtaket ble fattet i forbindelse med resolusjonsdebatten, der et resolusjonsforslag om kulturskolen ble fremmet av delegatene Ingvill Dalseg og Kari-Anne Jønnes, fra henholdsvis Trøndelag og Innlandet. Dalseg er for øvrig fylkesleder i Norsk kulturskoleråd Trøndelag. > Les nyhetssak på kulturskoleradet.no

 

Nevner kulturskolen i høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill til sitt arbeid med stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Trøndelag fylkesting har levert høringssvar, der kulturskolen omtales: "Trøndelag fylkeskommune ønsker å løfte ABC Hodebra-prosjektet særskilt, og ber departementet se på muligheten denne metoden er for å løfte god psykisk helse i hele befolkningen. Behovet for en nasjonal kunnskapskampanje rundt psykisk helse bør vurderes. Frivilligheten og kulturskolens rolle i arbeidet med sosial bærekraft må vektlegges i meldingen." > Mer om høringa på regjeringen.no

 

Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Trøndelag er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta de trønderske medlemskommunene interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • Fordypning
  • Medvirkning 
Fylkesavdelingens styre i perioden 2022–2023
Ingvill Dalseg Styreleder
Vegard Snøfugl Nestleder

Aslaug W. Hestø

Styremedlem

Christian Elgaaen

Styremedlem
Mette Stene Ertsgaard Styremedlem

Elin Strandheim

Varamedlem

Brynjulf Flasnes

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Hege Hagedal
Rådgiver
E-post: hege.hagedal@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 99 63 77 92

 

Til toppen