Trøndelag

Del på:

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd Trøndelag

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Bjørn Skjelstad

 

bjorn.skjelstad@

verran.kommune.no

+47 918 65 178

Styremedlem

Karsten Landrø

karsten.selseth.landro@

stjordal.kommune.no

Styremedlem

Aslaug Hestø

aslaug.hesto@

vikna.kommune.no

Styremedlem

Vegar Snøfugl

vegar.snofugl@

trondheim.kommune.no

Styremedlem

Toril Antonsen Aae 

toril.antonsen.aae@

froya.kommune.no

Styremedlem

Tormod Gjersvold

tormod.gjersvold@

afjord.kommune.no 

 

 

Første varamedlem

Mette Stene

Ertsgaard

mette.stene.ertsgaard@

stjordal.kommune.no

Andre varamedlem

Tonny Eliassen 

tonny.eliassen@

melhus.kommune.no

Tredje varamedlem

Siv Furunes 

siv.furunes@

ntfk.no    

     

Lokal kulturskolerådgiver

  • Hilde Roald Bern

E-post: hilde.roald.bern@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 977 90 524

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte

og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om

kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra

Trøndelag

Nasjonale

nyheter

 

Andre dokument

Presentasjoner o.l. fra Årsmøtekonferansen 2019:

Endre Lindstøl -

Kulturskolen og

kommunen som

inkluderende

arena

Frode Fredriksen -

Gutter i

kulturskolen

Helge Rolstadås -

Ledelse av

prosesser

Ole Jakob

Nedrebø -

Om politisk

plattform

Mentimeter -

Andre tanker

og innspill ...

Mentimeter -

Fokus på

kulturskole-

politisk 

plattform ...

Mentimeter -

Hva bør den

inneholde ...

Mentimeter -

Hva er

ønsket

effekt ...

Mentimeter -

Hvordan kan

medlemmene

bidra

Vegar Snøfugl - 

Kulturskole

for alle

 

Kontakt meg gjerne

Hilde Roald Bern sh.JPG
Hilde Roald Bern
rådgiver
+47 977 90 524