Drømmestipendet

Del på:

Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom Drømmestipendet utdeles det årlig 100 stipendier à 15 000 kroner  til sammen 1,5 millioner kroner.

 

Drømmestipendet på internett:

Gjennom denne stipendutdelingen  som ble etablert i 2004  ønsker en å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping vil at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

 

Kommunene nominerer kandidater

Hver kommune kan nominere et ubegrenset antall personer eller grupper innen hver av disse kategoriene:

 

  • Dans
  • Musikk
  • Sirkus
  • Skapende skriving
  • Teater
  • Visuell kunst
  • Annet

En bredt sammensatt jury velger så ut 100 stipendmottakerne hvert år. 

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 907 43 814
Kontaktperson og prosjektleder for Drømmestipendet