Ledige stillinger i kulturskolen

25.01.2021
Del på:

 

Her finner du kortfatta informasjon om ledige stillinger i kommunale kulturskoler i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner - med lenker til utlysningstekster utlagt på andre nettsted. 

Frist

Utlysning

Kommune

Kulturskole

Stillingens

tittel og

størrelse

28.01.21

Utlysning

Sunndal

Sunndal

Lærer i

gitar, bass,

og band/

samspill

(50%)

28.01.21

Utlysning

Sunndal

Sunndal

Lærer i

slagverk,

og band/

samspill

(50%)

31.01.21

Utlysning

Ås

Ås

Saksofon-

lærer

(24%)

01.02.21

Utlysning

Færder

Færder

Kulturskole-

lærer -

slagverk

som hoved-

instrument

(40%)

02.02.21

Utlysning

Tromsø

Tromsø

Danse-

lærer

(66%)

03.02.21

Utlysning

Asker

Asker

Kommuni-

kasjons-

rådgiver

(50%)

15.02.21

Utlysning

Asker

Asker

To stillinger

Kunst-

faglige

produsenter

for DKS

(2 x 50%)

01.05.21

Utlysning

Lindesnes

Lindesnes

Tilkallings-

vikarer

(varierende

stillings-

prosent)

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229
Kontaktperson for deg som ønsker å få med en stilling i denne oversikten