Administrasjonen

Del på:

Administrasjonen

Administrasjonens oppgave

Direktør

Assisterende direktør

Fagsjef

Stabs-/støtteenhet

Rådgivere

 

 

 

Administrasjonen ivaretar den daglige drift av organisasjonen og iverksetter de saker landsmøtet og styret vedtar.

 

Kontaktinformasjon for ansatte i Norsk kulturskoleråd

 

Direktør

 • Overordnet ansvar for hele virksomheten
 • Økonomiansvarlig
 • Personalansvar
 • Administrasjonens ansvarlige overfor styret
 • Administrasjonens ansvarlige overfor storting og departement (direktorat)
 • Administrasjonens ansvarlige overfor høyere utdanning
 • Administrasjonens ansvarlige overfor media

Assisterende direktør

 • Direktørens stedfortreder
 • Administrasjonens ansvarlige overfor fylkesavdelingene/regionene i Norsk kulturskoleråd
 • Administrasjonens ansvarlige overfor medlemskommunene
 • Administrasjonens ansvarlige for organisasjonsutvikling
 • De ansattes nærmeste overordnede

 Fagsjef

 • Administrasjonens ansvarlige for organisasjonens utviklingsprogram, faglig kursvirksomhet og fagkonferanser
 • Leder organisasjonens fagseksjon
 • Ansvar for organisasjonens læremiddelproduksjon
 • Organiserer fagnettverk
 • Leder utviklingen av kunstfaglig kompetanse i organisasjonen
 • Administrasjonens ansvarlige for igangsetting av utviklingstiltak som er i tråd med kulturskolenes behov til enhver tid

Stabs-/støtteenhet

 • Innehar økonomikompetanse (lønn og regnskap)
 • Innehar lov- og reglementskompetanse
 • Innehar kommunikasjonskompetanse
 • Innehar IT-kompetanse
 • Innehar merkantil kompetanse

Rådgivere

 • Innehar fagkompetanse innen kunst- og kulturfag
 • Innehar rådgiverkompetanse, også innen rammeplanimplementering
 • Utøver kompetansehevingstiltak
 • Utvikler og drifter utviklingsprosjekt
 • Utvikler og drifter kurskonsept
 • Innehar prosjektledelseansvar for kurs og konferanser

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229