Musikkbasert miljøbehandling

Del på:

Norsk kulturskoleråd og flere samarbeidspartnere synes det er på tide å fokusere kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling. Det gjøres gjennom et eget prosjekt som ble innledet med en ny konferanse i Sandnessjøen, 27.-28. september 2018.

 

Audun Myskja (bildet t.h.) var en

av foredragsholderne på

konferansen i Sandnessjøen.

 

På Helgeland har seks kommuner arbeidet med musikkbasert miljøbehandling (MMB) en tid. De seks er Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn. Disse er da også med som konferansearrangører, sammen med Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

Presentasjoner, dokument o.l. tilknytta konferansen og prosjektet

 

  • Presentasjoner – teori og praksis

Aase-Hilde Brekke - Inkludering, utenforskap

Katrine Homdrum - Forankring og kulturskolens rolle

Hilde Skjevelnes Henriksen - Tilrettelagt undervisning - Kulturskolen for AlLe

Odd Håpnes - MMB - forankring, metoder og videre samarbeid

Anna Rennemo - Musikk-vitamin - Inderøy kommune

Ragnhild Skille - Dialogkonferanse

Marianne Stensland - LIMOG - Sømna kommune

Deltakernes svar på menti.com etter Audun Myskjas foredrag

 

  • Innspill – møte med andres praksis

Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3 / Gruppe 4

Gruppe 5 / Gruppe 6 / Gruppe 7 / Gruppe 8

 

  • Konklusjoner – kommunenes konkretiseringer

Musikkbasert miljøbehandling videre - Alstahaug og Leirfjord

Musikkbasert miljøbehandling videre - Rana

Musikkbasert miljøbehandling videre - Rødøy

Musikkbasert miljøbehandling videre - Sømna

Musikkbasert miljøbehandling videre - Vefsn

 

  • Andre dokument knytta til konferansen

Nyhetssak om konferansen

Fotoreportasje fra konferansen

Konferanseprogram

Konferanseflyer

Omtaler av konferansens innhold og bidragsytere