Musikkbasert miljøbehandling

Del på:

Norsk kulturskoleråd fokuserer kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling og musikkterapi.

 

Avslutningsrapport med anbefalinger 

Dialogkonferansen i 2019 – i Mo i Rana

Dialogkonferansen i 2018 – i Sandnessjøen

Musikkterapeuter i kulturskolen

Andre dokument relatert til musikkbasert miljøbehandling

 

Det gjøres blant annet i samarbeid med partnere gjennom et eget prosjekt som ble innledet med en dialogkonferanse i 2018. 23.–24. oktober 2019 ble denne fulgt opp med en ny konferanse i Mo i Rana.

  

På Helgeland har seks kommuner arbeidet med musikkbasert miljøbehandling (MMB) en tid. De seks er Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn. Sammen med Norsk kulturskoleråd var disse konferansearrangører i Mo i Rana.

 

I 2018 var Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen medarrangører.

(Foto: Ingeborg Nebelung)

 

Dialogkonferansen 2019

 

23.–24. oktober ble det arrangert en dialogkonferanse i Mo i Rana om musikkbasert miljøbehandling og kulturskolens rolle i dette. Dette var en oppfølger til fjorårets dialogkonferanse om samme tema i Sandnessjøen. Norsk kulturskoleråd og Musikkbasert miljøbehandling Helgeland var arrangører.

 

Her finner du presentasjoner og andre dokument tilknytta konferansen som ble arrangert i Mo i Rana i oktober 2019.

 

  • Presentasjoner – teori og praksis

Grete Daling - Syng deg friskere

Åse Granmo - Generasjonssang

Odd Håpnes - Musikkbasert miljøbehandling

Tanja Elina Lund-Lyngmo - Musikkbasert miljøbehandling, Alta kommune

Rana kulturskole - Perler fra praksis

Ragnhild Skille - Diaglogkonferanse om musikkbasert miljøbehandling

Torkel Øien - Fremtidens kulturskole

Nyhetssak (i forkant) om konferansen

 

  • Konklusjoner – kommunenes konkretiseringer

Alstadhaug og Leirfjord

Hemnes

Sømna og Rødøy

 

Dialogkonferansen 2018

 

Her finner du presentasjoner og andre dokument tilknytta konferansen som ble arrangert i Sandnessjøen i september 2018.

 

  • Presentasjoner – teori og praksis

Aase-Hilde Brekke - Inkludering, utenforskap

Katrine Homdrum - Forankring og kulturskolens rolle

Hilde Skjevelnes Henriksen - Tilrettelagt undervisning - Kulturskolen for AlLe

Odd Håpnes - MMB - forankring, metoder og videre samarbeid

Anna Rennemo - Musikk-vitamin - Inderøy kommune

Ragnhild Skille - Dialogkonferanse

Marianne Stensland - LIMOG - Sømna kommune

Deltakernes svar på menti.com etter Audun Myskjas foredrag

 

  • Innspill – møte med andres praksis

Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3 / Gruppe 4

Gruppe 5 / Gruppe 6 / Gruppe 7 / Gruppe 8

 

  • Konklusjoner – kommunenes konkretiseringer

Musikkbasert miljøbehandling videre - Alstahaug og Leirfjord

Musikkbasert miljøbehandling videre - Rana

Musikkbasert miljøbehandling videre - Rødøy

Musikkbasert miljøbehandling videre - Sømna

Musikkbasert miljøbehandling videre - Vefsn

 

  • Andre dokument knytta til konferansen

Nyhetssak om konferansen

Fotoreportasje fra konferansen

Konferanseprogram

Konferanseflyer

Omtaler av konferansens innhold og bidragsytere

 

        

 

Musikkterapeuter i kulturskolen

De siste 15 årene har det blitt ansatt musikkterapeuter i flere kulturskoler rundt omkring i landet. Musikkterapi handler om å bruke musikk i møte med mennesker med ulike utfordringer for å hente fram, ta i bruk og styrke ressurser. Det fokuseres mestring og motivasjon og tilbudet kan føre til bedre helse og livskvalitet hos den enkelte bruker.

 

I Norge er musikkterapiutdanningen en femårig utdanning på mastergradsnivå som en kan ta ved Norges musikkhøgskole i Oslo eller Griegakademiet i Bergen.

 

Musikkterapeuter i kulturskolen har en variert arbeidsdag med hensyn til klientgrupper og hvilke mål som ligger til grunn for arbeidet. Noen gir tilbud på lik linje med andre kulturskoletilbud der eleven kommer til kulturskolen og betaler for en vanlig elevplass.

 

Andre musikkterapeuter er ansatt i kulturskolen, men har sine arbeidsdager i andre institusjoner – som barnehager, skoler, sykehjem, asylmottak, dagsenter eller pedagogisk psykologiske kontor.

 

Veiledning og/eller kursing av andre ansatte som ønsker å bruke musikk innen sine fagområder samt informasjonsarbeid og utredningsoppdrag kan også være oppgaver musikkterapeuter i kulturskolen kan få.

 

(Foto: Håvard Flaatten)

 

Andre dokument relatert til musikkbasert miljøbehandling

Kursbeskrivelse - Musikkbasert miljøbehandling 2.0 Brønnøy 2019-2020

Prosjektbeskrivelse - Kompetanseutvikling Musikkbasert miljøbehandling i videregående skole, kulturskole og helse og omsorg