Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)

Del på:

I samarbeid med kulturskoleorganisasjonene i Danmark, Norge og Sverige har Norsk kulturråd i perioden 2018–2019 satt et spesielt fokus på kulturskolens muligheter som inkluderende kraft i lokalsamfunnet - gjennom Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Satsingen på KIL er en del av prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden.

 

Felles mål for de nordiske kulturskoleorganisasjonene er å bidra til at kulturskolene inkluderer flere av dem som i dag ikke deltar i kulturskolens tilbud og aktiviteter. Intensjonen har vært at kulturskolene i Norden gjennom KIL skal tilføres økt kunnskap om, og innsikt i, hvordan nyankomne, flyktninger, asylsøkere samt minoritetsspråklige og andre med ulik kulturell bakgrunn, kan inkluderes gjennom kommunenes kunst- og kulturtilbud.

 

Norsk kulturskoleråd har bidratt til prosjektet med prosjektledelse, og derfor har KIL også fått sin egen nettside her på kulturskolerådets nettsted, kulturskoleradet.no.

 

Har du spørsmål, kommentarer, ønsker om nytt innhold o.l.: Send e-post hit.

 

Innhold

> Dokument

(Artikler, presentasjoner o.l.)

Filmer

> Nyhetssaker

Ofte stilte spørsmål

 

Meny - tematisk

> KIL-Forsk

> KIL-prosjektet - beskrivelse

> Kulturskolen som inkluderende arena

 

Nyeste bidragene

> Dokument: Kulturskolemanifestet - på dansk, norsk og svensk

(Utlagt: 9. november 2020)

> Film: Opptak fra skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Kim Boeskovs presentasjon på webinaret 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Pål Jentoft Johnsens presentasjon på webinaret 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Niels Righolts presentasjon på webinar 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Nyhet: Skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

(Utlagt: 29. sept. 2020)

> Dokument:

Sluttrapport for KIL 2018-2019 med vedlegg

(Utlagt: 17. april 2020,

oppdatert: 22. april 2020)

> Dokument: KIL-filmene - transkripsjoner

(Utlagt: 14.02.2020)

> Nyhet: Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

(Utlagt: 30.11.2019)

> Dokument: Kulturskolemanifest

(Utlagt: 30.11.2019)

> Nyhet: Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

(Utlagt: 26.11.2019)

> Film: Udbyttet af KIL projektet i en lokal sammenhæng?

(Utlagt: 26.11.2019)

 

  

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål andre allerede har stilt oss om KIL. Kanskje finner også du svaret du behøver her.

 

Til Ofte stilte spørsmål

Merk: Her fins bare testinnhold.

 

Siste nytt

Skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

TØNSBERG: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet var tema, da Norsk kulturskoleråd 20. oktober var vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum. Kulturskolerådet står sammen med sine skandinaviske søsterorganisasjoner bak utviklingsprosjektet med samme navn som webinartemaet. Webinaret ble arrangert 20. oktober.

 

> Les nyhetssak

> Se opptak av webinaret

> Se presentasjoner fra webinaret (v/Righolt, Boeskov, Jentoft Johnsen)

 

 Mer nytt

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlig samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet.

 

Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunene som utgjør det som har blitt hetende Kulturskolenettverket og som sammen har utgjort Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL).

 

> Les mer

 

Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

OSLO: Politikere, ledere, kunstnere, kulturarbeidere og kulturskolelærere samles 2.–3. desember på konferansen Nordic Dialogues i Oslo for å utveksle erfaringer. Og spørre seg:

 

Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) blir også et team på konferansen.

 

Les mer

Del på:

Dokument (artikler, presentasjoner o.l.)

Her finner du dokument med relevans for KIL. Her fins artikler, presentasjoner o.l.   Merk: De nyeste dokumentene legges øverst.

Kulturskolemanifest - engelsk versjon

Forfattet av Kulturskolenettverket i KIL - inneholder prinsipper og anbefalinger

Er i produksjon

Publiseres: Januar/februar 2021

Kulturskolemanifest - dansk versjon

Forfattet av Kulturskolenettverket i KIL - inneholder prinsipper og anbefalinger

Dokumentet

Publisert: November 2020

Kulturskolemanifest - svensk versjon

Forfattet av Kulturskolenettverket i KIL - inneholder prinsipper og anbefalinger

Dokumentet

Publisert: November 2020

Kulturskolemanifest - norsk versjon

Forfattet av Kulturskolenettverket i KIL - inneholder prinsipper og anbefalinger

Dokumentet

Publisert: November 2020

Manifest - Kulturskolemanifestet og hva' så?

Niels Righolts presentasjon på skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

Dokumentet

Publisert: November 2020

Presentasjon på webinar 20. oktober 2020

Kim Boeskovs presentasjonsstikkord på skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

Dokumentet

Publisert: November 2020

Hvordan kan kulturskolemanifestet operasjonaliseres?

Pål Jentoft Johnsens presentasjon på skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

Dokumentet

Publisert: November 2020

Sluttrapport for KIL 2018-2019 - med vedlegg

Rapport

Dokumentet

Publisert: April 2020

KIL-filmene

Transkripsjoner fra de tre filmene som ble innspilt i Simrishamn i 2019

Dokumentet

Publisert: Februar 2019

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)

Prosjektbeskrivelse

Dokumentet

Publisert: Mai 2018

Del på:

Filmer

Her finner du filmer med relevans for KIL.   Merk: De nyeste filmene legges inn øverst.

Webinar: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet var tema, da Norsk kulturskoleråd 20. oktober 2020 var vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum.

 

Filmopptak: Norsk kulturskoleråd.

 

Se filmen på Vimeo

(Filmlengde: 01:42:21)

Udbyttet af KIL projektet i en lokal sammenhæng?

Hvordan ser fremtidens kulturskole ud i Norden? Se med i interviewfilmen fra den afsluttende KIL konference i Simrishamn i juni 2019, hvor KL deltagerne reflekterer over hvordan KIL projektet har været med til at fremme nye perspektiver, ideer og værktøjer hos de deltagende institutioner.

 

Filmprodusent: Center for Kunst & Interkultur.

 

Se filmen på Vimeo

(Filmlengde: 00:02:53)

Kulturskolens værdi i det demokratiske arbejde på kommunal plan?

Hvordan ser fremtidens kulturskole ud i Norden? Se med i interviewfilmen fra den afsluttende KIL konference i Simrishamn, hvor KIL deltagerne reflekterer over betydningen af at arbejde i politisk styrede organisationer og hvordan kulturskolen kan bidrage til samfundsudviklingen som en vigtig del af det demokratiske arbejde på kommunal plan.

 

Filmprodusent: Center for Kunst & Interkultur.

 

Se filmen på Vimeo

(Filmlengde: 00:03:07)

Udbyttet af KIL projektet i et nordisk perspektiv?

Hvordan ser fremtidens kulturskole ud i Norden? Se med i interviewfilmen fra den afsluttende KIL konference i Simrishamn, hvor KIL deltagerne reflekterer over nye bevægelser på tværs af de nordiske lande og hvordan fælles værktøjer kan være med til at sikre en åben og inkluderende kulturskole i fremtiden.

 

Filmprodusent: Center for Kunst & Interkultur.

 

Se filmen på Vimeo

(Filmlengde: 00:03:49)

   
Del på:

Nyhetssaker

Nyhetssaker med KIL-relevans.

Skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

 

TØNSBERG: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet er tema, når Norsk kulturskoleråd 20. oktober er vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum. Kulturskolerådet står sammen med sine skandinaviske søsterorganisasjoner bak utviklingsprosjektet med samme navn som webinartemaet.

 

Webinaret arrangeres tirsdag 20. oktober kl. 12.00–13.30 og er gratis å delta på, men alle som ønsker å delta, må melde seg på.

 

> Les nyhetssak her

 

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlige samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet. Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunale kulturskolene som har vært involvert i prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL).

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli Utlagt: 29. november 2019.

> Les mer

Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

OSLO: Politikere, ledere, kunstnere, kulturarbeidere og kulturskolelærere samles 2.–3. desember på konferansen Nordic Dialogues i Oslo for å utveksle erfaringer. Og spørre seg: Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) blir også et team på konferansen.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Stefano Attanasio Utlagt: 26. desember 2019.

> Les mer

Universitetet i Sørøst-Norge tar oppdrag for kulturskolerådet

BAKKENTEIGEN: Universitetet i Sørøst-Norge tar på seg et administrasjonsoppdrag for følgeforskningsprosjektet KIL-forsk, som er knytta til det skandinaviske kulturskoleutviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Norsk kulturskoleråd har prosjektansvaret for KIL.

Tekst: Egil Hofsli Foto: privat Utlagt: 15. januar 2019.

Les mer

Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

OSLO: Det skandinaviske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for – får svært verdifull drahjelp. Kulturrådet bevilger Norsk kulturskoleråd 400 000 kroner til nettverksarbeid i forbindelse med prosjektet.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Kristine Rønning Utlagt: 30. august 2018.

> Les mer

Skandinavisk kulturskoleutviklingsprosjekt for en mer inkluderende kulturskole

AARHUS: Kulturskoler i Skandinavia har mange av de samme utfordringene og mulighetene når det kommer til det å bidra til mer inkluderende lokalsamfunn. I prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) samarbeider de om å finne enda bedre praksiser ved å dele erfaringer, prøve ut tiltak og bygge kunnskap og kompetanse.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Lars Emil Johannessen Utlagt: 27. juni 2018.

Les mer

 

Del på:

KIL-forsk

Som en del av KIL er det også dannet et nettverk, KIL-forsk, bestående av ph.d.-studenter og forskere fra flere av de tre landenes universitet og høgskoler. KIL-forsk har fungert som en ressursgruppe og har deltatt på flere av KIL-samlingene.

Kontakt meg gjerne

Ragnhild Skille sh.JPG
Ragnhild Skille
rådgiver
+47 952 18 618