Nyhetssaker

Del på:

Nyhetssaker

Nyhetssaker med KIL-relevans.

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlige samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet. Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunale kulturskolene som har vært involvert i prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL).

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli Utlagt: 29. november 2019.

> Les mer

Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

OSLO: Politikere, ledere, kunstnere, kulturarbeidere og kulturskolelærere samles 2.–3. desember på konferansen Nordic Dialogues i Oslo for å utveksle erfaringer. Og spørre seg: Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) blir også et team på konferansen.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Stefano Attanasio Utlagt: 26. desember 2019.

> Les mer

Universitetet i Sørøst-Norge tar oppdrag for kulturskolerådet

BAKKENTEIGEN: Universitetet i Sørøst-Norge tar på seg et administrasjonsoppdrag for følgeforskningsprosjektet KIL-forsk, som er knytta til det skandinaviske kulturskoleutviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Norsk kulturskoleråd har prosjektansvaret for KIL.

Tekst: Egil Hofsli Foto: privat Utlagt: 15. januar 2019.

Les mer

Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

OSLO: Det skandinaviske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for – får svært verdifull drahjelp. Kulturrådet bevilger Norsk kulturskoleråd 400 000 kroner til nettverksarbeid i forbindelse med prosjektet.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Kristine Rønning Utlagt: 30. august 2018.

> Les mer

Skandinavisk kulturskoleutviklingsprosjekt for en mer inkluderende kulturskole

AARHUS: Kulturskoler i Skandinavia har mange av de samme utfordringene og mulighetene når det kommer til det å bidra til mer inkluderende lokalsamfunn. I prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) samarbeider de om å finne enda bedre praksiser ved å dele erfaringer, prøve ut tiltak og bygge kunnskap og kompetanse.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Lars Emil Johannessen Utlagt: 27. juni 2018.

Les mer