Nyhetssaker

Del på:

Nyhetssaker

Nyhetssaker med KIL-relevans.

Skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

 

TØNSBERG: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet er tema, når Norsk kulturskoleråd 20. oktober er vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum. Kulturskolerådet står sammen med sine skandinaviske søsterorganisasjoner bak utviklingsprosjektet med samme navn som webinartemaet.

 

Webinaret arrangeres tirsdag 20. oktober kl. 12.00–13.30 og er gratis å delta på, men alle som ønsker å delta, må melde seg på.

 

> Les nyhetssak her

 

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlige samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet. Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunale kulturskolene som har vært involvert i prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL).

Tekst og illustrasjon: Egil Hofsli Utlagt: 29. november 2019.

> Les mer

Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

OSLO: Politikere, ledere, kunstnere, kulturarbeidere og kulturskolelærere samles 2.–3. desember på konferansen Nordic Dialogues i Oslo for å utveksle erfaringer. Og spørre seg: Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) blir også et team på konferansen.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Stefano Attanasio Utlagt: 26. desember 2019.

> Les mer

Universitetet i Sørøst-Norge tar oppdrag for kulturskolerådet

BAKKENTEIGEN: Universitetet i Sørøst-Norge tar på seg et administrasjonsoppdrag for følgeforskningsprosjektet KIL-forsk, som er knytta til det skandinaviske kulturskoleutviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Norsk kulturskoleråd har prosjektansvaret for KIL.

Tekst: Egil Hofsli Foto: privat Utlagt: 15. januar 2019.

Les mer

Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

OSLO: Det skandinaviske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for – får svært verdifull drahjelp. Kulturrådet bevilger Norsk kulturskoleråd 400 000 kroner til nettverksarbeid i forbindelse med prosjektet.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Kristine Rønning Utlagt: 30. august 2018.

> Les mer

Skandinavisk kulturskoleutviklingsprosjekt for en mer inkluderende kulturskole

AARHUS: Kulturskoler i Skandinavia har mange av de samme utfordringene og mulighetene når det kommer til det å bidra til mer inkluderende lokalsamfunn. I prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) samarbeider de om å finne enda bedre praksiser ved å dele erfaringer, prøve ut tiltak og bygge kunnskap og kompetanse.

Tekst: Egil Hofsli Foto: Lars Emil Johannessen Utlagt: 27. juni 2018.

Les mer