Fylkesavdelingene

Del på:

Fylkesavdelingene

Norsk kulturskoleråd har i dag ti fylkesavdelinger.

 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består av representanter som velges av Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i det aktuelle fylket. Kommunene kan sende fire representanter hver til årsmøtet med godkjente fullmakter. Minst én av disse skal være tilsatt i kulturskolen.

 

Fylkesavdelingenes årsmøter avholdes hvert annet år. Årsmøtet velger styre for fylkesavdelinga for to år.

 

Kontaktinformasjon for fylkeslederne

 

Styreinstruks for fylkesstyrene (og hovedstyret) 

 

Fylkesavdelingene har egne nettsider her på nettstedet kulturskoleradet.no:

Finnmark, Troms og Svalbard

Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestland 

Rogaland

Agder

Vestfold og Telemark

Oslo og Viken

Innlandet

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29