Fylkesavdelingene

Del på:

Fylkesavdelingene

Norsk kulturskoleråd har i dag ti fylkesavdelinger.

 

Årsmøtet er fylkesavdelingenes øverste myndighet. Det består av representanter som velges av Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i det aktuelle fylket. Kommunene kan sende fire representanter hver til årsmøtet med godkjente fullmakter. Minst én av delegatene bør være en folkevalgt representant.

 

Fylkesavdelingenes årsmøter avholdes hvert annet år. Årsmøtet velger styre for fylkesavdelinga for to år.

 

Kontaktinformasjon for fylkeslederne

 

Styreinstruks for fylkesstyrene (og hovedstyret) 

 

Fylkesavdelingene har egne nettsider her på nettstedet kulturskoleradet.no:

Finnmark, Troms og Svalbard

Nordland

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestland 

Rogaland

Agder

Vestfold og Telemark

Oslo og Viken

Innlandet

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29