Veiledning i kulturskoleutvikling

Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling

Veilederkorps 2 (2019-2020)

Veilederkorps 1 (2016-2018)

 

Veilederkorps 2 (2019-2020)

I juni 2018 utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Dette utviklingsarbeidet  skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at  kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for utviklingsarbeid med økt læringsutbytte som mål. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet. 

 

       Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

 

Noen viktige datoer for Veilederkorps 2 (2019-2020)

 

  • 15. juni 2018: Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling 2019-2020.
  • 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet.
  • 1. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne veiledningsrunden.
  • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
  • Januar 2019 - juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

 

 

Veilederkorps 1 (2016-2018)

Nyhetssak: Norsk kulturskoleråds veilederkorps klart til innsats

Nyhetssak: Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

 

Erfaringsdeling etter veiledning

Nærmere 100 representanter fra nesten 50 kommuner samt veiledere fra Norsk kulturskoleråd var 3. mai 2018 samla til erfaringsdeling etter nybrottsarbeidet kulturskolerådet har bistått kommunene med i veiledningstjenestens første runde. Her har det handla om kvalitetsutvikling av de involverte kommunenes kulturskoler.

 

Relevante dokument etter samlinga