Veiledning i kulturskoleutvikling

Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling

Veilederkorps 2 (20192020)

Lenker til aktuell faglitteratur

Se også: Veilederkorps 1 (20162018)

 

Veilederkorps 2 (20192020)

I juni 2018 utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Dette utviklingsarbeidet  skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at  kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for utviklingsarbeid med økt læringsutbytte som mål. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet. 

 

 

Noen viktige datoer for Veilederkorps 2 (20192020)

 

  • 15. juni 2018: Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling 20192020.
  • 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet.
  • 1. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne veiledningsrunden.
  • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
  • Januar 2019juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

 

Lenker til aktuell faglitteratur

Her fins lenker til aktuell faglitteratur som støtte til deltakere i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning – og som kan være av interesse også for andre.

 

Profesjonelle læringsfellesskap

Forfatter: Lars Qvortrup

Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl

(Gyldendal akademisk)

ISBN:

9788205507739

Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) presenterer en måte å arbeide sammen på for alle profesjonelle i skoleverket, det vil si både lærere, ledere og administrasjonen. Denne arbeidsformen står sentralt i veiledningsordningen. Dette heftet presenterer forskning på området med fokus på å tydeliggjøre hva profesjonelle læringsfelleskap er, hvorfor det er en god måte å arbeide på, og hvordan en kan gjøre det i praksis, slik at en utnytter potensialet i denne samarbeidsformen best mulig.

Skolebasert kompetanseutvikling

Forfattere: Unni Høsøien

og Marion Prytz.

(Pedlex)

ISBN:

9788278419939

En konkret idébank på ulike arbeidsmåter en kan benytte innenfor skolebasert kompetanseutvikling (som veiledninga bygger på).

Skolebasert kompetanseutvikling

- Organisasjonslæring for delingskultur

Redaktør: Halvor Bjørnsrud.

(Gyldendal akademisk)

ISBN:

9788205481060

En erfaringsrapport over temaet skolebasert kompetanseutvikling. Her er organisasjonslæring og vurdering for læring gjennomgående tema.

Veiledning og praktisk yrkesteori

Forfattere: Gunnar Handal og Per Lauvås

(Cappelen Damm)

ISBN:

9788202411176

Veiledning og praktisk yrkesteori er en klassiker innenfor veiledning, og er en av de mest leste bøkene om veiledning. Den har hatt stor innflytelse på både den praktiske og den teoretiske utviklingen av veiledningsfeltet.

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Veilederkorps 1 (2016–2018)

 

Nyhetssak: Norsk kulturskoleråds veilederkorps klart til innsats

Nyhetssak: Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

 

Erfaringsdeling etter veiledning

Nærmere 100 representanter fra nesten 50 kommuner samt veiledere fra Norsk kulturskoleråd var 3. mai 2018 samla til erfaringsdeling etter nybrottsarbeidet kulturskolerådet har bistått kommunene med i veiledningstjenestens første runde. Her har det handla om kvalitetsutvikling av de involverte kommunenes kulturskoler.

  

Relevante

dokument

etter

samlinga

Eirik Irgens

Toøyd ledelse

(Presentasjon

bruk i foredrag)

Erik Irgens

"NTNUs ledelsespodcast

med Eirik Irgens:

Toøyd ledelse"

(Podcast på SoundCloud)

Erik Irgens

Fra gode intensjoner

til organisatorisk

kunnskap

(Film på YouTube)

Tilbakemeldinger 

1.kvadrant

Tilbakemeldinger 

4. kvadrant

Tilbakemeldinger 

generelt

Morten Christiansen

Åpningsinnlegg