Veiledning i kulturskoleutvikling

Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling

 

Veilederkorps 4 (20232024)

I 2023–2024 tilbyr Norsk kulturskoleråd alle (merk: også dem som har fått veiledning tidligere, red.anm.) landets kommuner en ny mulighet til å få veiledning i kulturskoleutvikling. Søknadsfrist: 1. november 2022.

 

> Les nyhetssak

> Se opptak fra webinar 18. oktober 2022 - for potensielle veiledningssøkere

 

> Grunnlagsdokument (PDF)

> Kopi av spørsmålene i søknaden om deltakelse i veiledning 2023–2024 (PDF)

> Søknadsskjema for deltakelse i Veilederkorps 4 (2022–2023) (via Questalyze) Søknadsfrist: 1. november 2022.

 

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Dette utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid gjennom dannelse av profesjonelle læringsfelleskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

 

Veilederkorps 3 (20202022)

1. januar 2020 utlyste Norsk kulturskoleråd en runde med veiledning i kulturskoleutvikling. 35 kommuner fikk deretter tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i 2020–2022. 

 

Veilederkorps 2 (20192020)

I juni 2018 utlyste Norsk kulturskoleråd runde to med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

 

Lenker til aktuell faglitteratur o.l.

Her fins lenker til aktuell faglitteratur o.l. som støtte til deltakere i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning – og som kan være av interesse også for andre.

 

Lærende

profesjonsmøter

i skole og

barnehage

Filmkurs v/

Knut Roald

(KS Læring)

Gjennom fem korte filmer introduserer dosent Knut Roald praktiske og teoretiske sider ved organisasjonslæring. Filmene gir nyttige tips til målrettet utviklingsarbeid både i skole og barnehage.

Profesjonelle læringsfellesskap

Forfatter: Lars Qvortrup

Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl

(Gyldendal akademisk)

ISBN:

9788205507739

Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) presenterer en måte å arbeide sammen på for alle profesjonelle i skoleverket, det vil si både lærere, ledere og administrasjonen. Denne arbeidsformen står sentralt i veiledningsordningen. Dette heftet presenterer forskning på området med fokus på å tydeliggjøre hva profesjonelle læringsfelleskap er, hvorfor det er en god måte å arbeide på, og hvordan en kan gjøre det i praksis, slik at en utnytter potensialet i denne samarbeidsformen best mulig.

Skolebasert kompetanseutvikling

Forfattere: Unni Høsøien

og Marion Prytz.

(Pedlex)

ISBN:

9788278419939

En konkret idébank på ulike arbeidsmåter en kan benytte innenfor skolebasert kompetanseutvikling (som veiledninga bygger på).

Skolebasert kompetanseutvikling

- Organisasjonslæring for delingskultur

Redaktør: Halvor Bjørnsrud.

(Gyldendal akademisk)

ISBN:

9788205481060

En erfaringsrapport over temaet skolebasert kompetanseutvikling. Her er organisasjonslæring og vurdering for læring gjennomgående tema.

To-øyd ledelse

Podcast v/

Eirik J. Irgens

(NTNUs ledelses-

program)

I denne podcasten får du høre om "to-øyd ledelse", om hva som skal til for å lede klokt og hvordan du som leder kan skape et godt arbeidsmiljø. Gjesten i podcasten er Eirik J. Irgens, professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Veiledning og praktisk yrkesteori

Forfattere: Gunnar Handal og Per Lauvås

(Cappelen Damm)

ISBN:

9788202411176

Veiledning og praktisk yrkesteori er en klassiker innenfor veiledning, og er en av de mest leste bøkene om veiledning. Den har hatt stor innflytelse på både den praktiske og den teoretiske utviklingen av veiledningsfeltet.

 

Presentasjoner o.l. fra dialogkonferanser i Veilederkorps 2

Dialogkonferanse 2 v/Åste Selnæs Domaas

Kulturskole i utvikling v/Eirik J. Irgens

NTNUs ledelsespodcast: To-øyd ledelse v/ Eirik J. Irgens

Svein-Erik Fjeld - Lærende møter

3. kvadrant, dag 1: Porsanger: Presentasjon

3. kvadrant, dag 2: Ålesund: Presentasjon

3. kvadrant, dag 3: Gjøvik: Presentasjon

 

 

Veilederkorps 1 (2016–2018)

Nyhetssak: Norsk kulturskoleråds veilederkorps klart til innsats

Nyhetssak: Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

 

Erfaringsdeling etter veiledning

Nærmere 100 representanter fra nesten 50 kommuner samt veiledere fra Norsk kulturskoleråd var 3. mai 2018 samla til erfaringsdeling etter nybrottsarbeidet kulturskolerådet har bistått kommunene med i veiledningstjenestens første runde. Her har det handla om kvalitetsutvikling av de involverte kommunenes kulturskoler.

  

Relevante

dokument

etter

samlinga

Eirik Irgens

Toøyd ledelse

(Presentasjon

bruk i foredrag)

Erik Irgens

"NTNUs ledelsespodcast

med Eirik Irgens:

Toøyd ledelse"

(Podcast på SoundCloud)

Erik Irgens

Fra gode intensjoner

til organisatorisk

kunnskap

(Film på YouTube)

Tilbakemeldinger 

generelt

Morten Christiansen

Åpningsinnlegg