Veiledning i kulturskoleutvikling: Styrka veilederkorps klart til innsats

2018 Veiledning korps 12.9.jpg
VEILEDERKORPS MED RESSURSTEAM: Elin Kvernmoen (f.v.) Rut Jorunn Rønning, Ole Jakob Nedrebø, Ann-Synnøve Bendixen, Lisbeth Wathne Svinø, Kristin Geiring, Ragnhild Skille, Åste Selnæs Domaas, Gunnar Skaar, Roy Asle Andreassen, Inger-Anne Westby. (Foto: privat)
13.09.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling: Styrka veilederkorps klart til innsats

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer denne høsten nye kommuner til å søke veiledning i kulturskoleutvikling i 2019-2020. Fram til veiledningsstart i januar 2019 er kulturskolerådets veilederkorps på skolebenken for å få relevant kompetanseheving.

 

Våren 2018 fullførte Norsk kulturskoleråd et toårig veiledningsarbeid i de aller fleste av de 50 kommunene som deltok i den første veiledningsrunden i kulturskolerådets regi. I juni ble en ny runde veiledning utlyst, med påmeldingsfrist 1. oktober 2018. Før den nye runden tar til på nyåret har kulturskolerådets veilederkorps fått tilført ny, spissa veiledningskompetanse. Norsk kulturskoleråd har også lært mye gjennom erfaringer fra første veiledningsrunde.

 

– Vi har også henta mye lærdom etter å ha lytta til innspill og tilbakemeldinger fra de involverte kommunene, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd. Derfor er hun trygg på at veilederkorps 2 vil levere en god veiledertjeneste når arbeidet tar til i januar 2019.

 

Her finner du all informasjon om den nye runden av veiledning i kulturskoleutvikling

Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

Færre og enda mer kompetente veiledere

 

For å levere enda bedre kvalitet i den nye runden, har Norsk kulturskoleråd valgte å krympe veilederkorpset i antall medlemmer, men derimot øke det enkelte korpsmedlemmets veilederkompetanse. Høsten 2018 er derfor korpsmedlemmene på skolebenken og gjennomgår et spesialkomponert kompetansehevingsprogram.

Norsk kulturskoleråds veilederkorps i runde 2 vil bestå av åtte rådgivere fra egne rekker. Det kan også bli aktuelt å styrke veiledningskorpset med ekstern kompetanse, avhengig av kommunenes fokusområder.

 

Kompetansehevingsprogrammet rådgiverne nå er i gang med bygger på tidligere kompetanseheving. Det består av fire samlinger i tillegg til lesing av faglitteratur og løsing av oppgaver mellom samlingene.

 

Program utviklet av ressursteam

 

Kompetansehevingsprogrammet er utviklet og ledes av et ressursteam bestående av Roy Asle Andreassen (tidligere høgskolelektor ved Høgskulen i Volda), Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Agder) og Inger-Anne Westby (førstelektor didaktikk, Norges musikkhøgskole). Ressursteamet har i tillegg en rådgivende funksjon for veilederkorpset og vil følge veiledningen gjennom veiledningsperioden.

 

Den nye runden med veiledning i kulturskoleutvikling gjennomføres over tre semester i 2019 og 2020.

 

I løpet av denne perioden blir det ni møtepunkt veiledere (én eller flere) møter kommunegrupper bestående av kulturskoleleder, ressurslærer og representant for skoleeier.

 

Kommuner kan søke om veiledningshjelp enkeltvis eller som del av ei gruppe med flere kommuner. Men merk: Alle kommunene i en slik kommunegruppe må sende inn egen søknad.

 

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling:  Stort utbytte for både kommune og kulturskole

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: – Nyttig for vårt utviklingsarbeid

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling:  Liker kulturskolerådets nye grep

Les flere nyheter!