Veiledning i kulturskoleutvikling: - Stort utbytte for både kommune og kulturskole

2018 Kulturskoleutvikling 30.8.png
GODT FORNØYD: – Det har vært en fornøyelse for meg som kommunalsjef å delta i veiledningsprosessen og se utbyttet for kommunen og kulturskolen, sier kommunalsjef Arnulf Ingerøyen i Sør-Varanger kommune. (Foto: Yngve Grønvik)
30.08.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling: - Stort utbytte for både kommune og kulturskole

KIRKENES: Nå inviterer Norsk kulturskoleråd nye kommuner til å søke veiledning i kulturskoleutvikling. Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen i Sør-Varanger kommune var med da hans kommune fikk veiledning i første runde. – Det har vært en fornøyelse for meg som kommunalsjef å delta i veiledningsprosessen og se hvor stort utbytte kommunen og kulturskolen har fått av deltakelsen, sier Ingerøyen.

 

Han gledet seg spesielt over å se at kulturskolen bli bedre nærmest fra veiledning til veiledning. – Vi fikk hjelpe av et veiledningskorps med stor musikkfaglig og administrativ kompetanse, noe som jeg mener er noe av årsaken til at veiledningen ble vellykket for vår del. Jeg kan i ettertid ikke se at det for vår del var så mye å utsette på hvordan veiledningen var lagt opp. Vi hadde veldig stort utbytte av deltakelsen, sier Arnulf Ingerøyen.

 

Her finner du all informasjon om den nye runden av veiledning i kulturskoleutvikling

Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

Søkte veiledning av flere grunner

 

Våren 2018 fullførte Norsk kulturskoleråd et toårig veiledningsarbeid i de aller fleste av de 50 kommunene som har deltatt i den første veiledningsrunden. Deriblant Sør- Varanger. Finnmarkskommunen og dens kulturskole søkte om veiledningshjelp av flere grunner:

 

– Kulturskolen var på dette tidspunkt organisert som en avdeling under Kirkenes barneskole og hadde vanskelige rammevilkår. Skolens ansatte hadde, som de selv sier, nok med å «holde hjulene i gang» og lite tid og overskudd til utviklingsarbeid. De ansatte så likevel behovet for å oppdatere planverket for kulturskolen og så i veileningsordningen en mulighet til å få utviklet skolen, forteller Ingerøyen.

 

– Parallelt med dette ønsket jeg, som nytilsatt kommunalsjef, å skille ut kulturskolen som egen enhet med egen ledelse, for på den måten både gi skolen nødvendig status og handlingsrom i den kommende veiledningssituasjonen. Enheten ble opprettet med egen rektor og fagleder, og jeg tror at dette grepet har bidratt til at veiledningen og arbeidet med å utvikle skolen, samt planverket, har gått veldig godt. Skolen trekker også inn betydningen av at administrativ skoleeier har bidratt i prosessen, men utviklingsarbeidet har i hovedsak foregått blant de ansatte etter at kursen har vært satt i samråd med skoleeier, sier Arnulf Ingerøyen.

 

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: – Nyttig for vårt utviklingsarbeid

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: Liker kulturskolerådets nye grep

Les flere nyheter!