Sanner begrunner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding

2018 Øvstegård og Sanner 22.8.png
SANNER SVARER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (t.h.) har svart på spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) angående kulturskolemeldingen.
22.08.2018 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto) Mona Lindseth (foto)
Del på:

Sanner begrunner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding

OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande skal lage felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur innen høsten 2020, skriver Dagsavisen. Det er SV skeptisk til, og har stilt skriftlig spørsmål om dette til regjeringa, som Sanner nå har besvart.

 

SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, mener at kulturskolen

fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. Hans spørsmål til regjeringa er stilt skriftlig og besvart av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

 

"Ved å la kulturskolen inngå i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil vi legge til rette for god og grundig behandling av kulturskolen. Samtidig kan vi få bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur. Jeg mener at det vil være en styrke å se hvordan ressurser og kompetanse kan spille sammen for i enda større grad komme barn og unge til gode", heter det blant annet i Sanners svar.

 

Se hele spørsmålet fra Øvstegård og hele svaret fra Sanner på stortinget.no her

 

Les nyhetssak på dagsavisen.no om Sanners og Skei Grandes felles stortingsmelding

 

Øvstegård mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole.

 

– Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål ved om hvorvidt dette følger opp Stortingets vedtak om en «egen stortingsmelding» om kulturskolen, sier Øvstegård til Dagsavisen.

 

Stortingsflertall for stortingsmelding om kulturskolen

 

Fire stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk 13. juni 2017 flertallet på Stortinget med seg: Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen.

 

– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i kommmunenorge, sa direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd den dagen.

 

I forslaget som lå til grunn for komitéinnstillingen som det ble flertall for, krevde KrF-representantene at staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen og at det må settes tak for foreldrebetalingen. Og stortinget sa ja: Det skal lages en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. 

 

Representantforslaget ble fremmet i april 2017 av følgende fire representanter fra KrF: Geir Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold.

 

– Dette er et nødvendige grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri får en elevplass, sa forslagsstiller Anders Tyvand da forslaget ble fremmet.

 

Les nyhetssak på kulturskoleradet.no fra 13. juni 2017 om stortingsvedtaket

 

Les også kronikk av direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd på dagsavisen.no. Kronikken handler blant annet om hvorfor en egen kulturskolemelding er viktig å få nå.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker primært en egen melding

 

Norsk kulturskoleråds direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) sier at en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole er kulturskolerådets primære ønske. Hvis ikke frykter kulturskolerådet at kulturskolen igjen må spille annenfiolin i et politisk dokument.

 

 Når dette er sagt, må vi ha både en plan A og en plan B i dette arbeidet. Derfor vil vi selvfølgelig stille vår kompetanse og våre ressurser til rådighet også om en ender opp med en melding om barne- og ungdomskultur, der kulturskolen er en integrert del av meldingen, sier Christiansen.

 

Norsk kulturskoleråd avventer den videre utviklingen i saken, og er i mellomtida i dialog med ulike aktører – både politiske og faglige – for å berede grunnen for en styrket kulturskole, uavhengig av om det blir en egen stortingsmelding for kulturskolen eller om skoleslaget må ta til takke med plass i en delt stortingsmelding.

Les flere nyheter!