Samarbeidspartnere

Del på:

Her ser du samarbeidspartnere som Norsk kulturskoleråd har, nasjonalt eller lokalt (regionalt/fylkesvis).

 

 

Andr. L. Riis

Norsk kulturskoleråd samarbeider med Andr. L. Riis om prosjektet Riis-prisen.

 

 

Den kulturelle skolesekken (se også Kulturtanken)

 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

 

El Sistema Norden - A  sustainable organization

Norsk kulturskoleråd er involvert i dette bnordiske samarbeidet, som er støttet av Nordisk kulturfond.

 

Fargespill

Festspillene i Bergen

 

Høgskulen på Vestlandet

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitet)

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU)

 

Høgskolen Stord/Haugesund

 

Kulturtanken

Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken har en samarbeidsavtale for 2017-2020.

 

Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge har en intensjonsavtale for 2017-2020.

 

 

Musikkpedagogene Norge

Norsk kulturskoleråd samarbeider med Musikkpedagogene Norge om Ungdommens musikkmesterskap.

 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Norsk kulturskoleråd og NAFO har en samarbeidsavtale. Formålet er gjensidig styrking og videreutvikling av partenes arbeid. Gjennom samarbeidet ønsker en å videreutvikle kunnskap og læring omkring estetiske læreprosesser i et flerkulturelt, mangfoldig samfunn.

 

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

 

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd har en samarbeidsavtale som omfatter en rekke områder. 

 

Blant annet arrangement som Kulturskolenes lederkonferanse, Pedagogdagene og Ungdommens musikkmesterskap.

 

 

Norges Musikkorps Forbund

Norges Musikkorps Forbund samarbeider med Norsk kulturskoleråd om Ungdommens musikkmesterskap.

 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning (Nordic Network for Music and Art School-related Research)

Norsk kulturskoleråd og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har en samarbeidsavtale.

 

Intensjon for samarbeidet er å fremme kulturskolerelatert forskning og formidling av forskning samt fremme kontakt mellom ulike typer høyere utdanning, forskningsfellesskap og kulturskolefeltet.

 

Lenker til nettverksrelatert informasjon

 

Nettverkets leder/chair

  • Gry Sagmo Aglen (bildet)

E-post: gry.aglen@inn.no

Telefon: (+47) 90 62 49 60

 

Ønsker du å stå på nettverkets e-post-/mailingliste?

Nyhetsbrev

Nettverket på Facebook

 

Norsk Tipping

Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om Drømmestipendet.

 

 

Sparebankstiftelsen DNB/Dextra Musica 

IRIS-prosjektet 2014-2016 - rapport

El Sistema - rapport

IRIS Vestfold/Grenland - rapport

Vestregionen - rapport

 

Statsforvaltaren i Vestland

 

Universitetet i Bergen

 

UKM (Ung Kultur Møtes)

Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Kulturtanken har en intensjonsavtale for 2017-2020.

 

Utdanningsdirektoratet

 

Vestland fylke