Cutting edge pågår

img_923.JPG
Konferansen ble avslutta med en paneldebatt ledet av Elin Angelo (t.h.). I panelet: Camilla Damkjær (f.v.), Øivind Varkøy, Mari-Ann Letnes, Anders Rønningen, Inger-Anne Westby.
27.10.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Cutting edge pågår

TRONDHEIM: Forskningskonferansen «Cutting edge kulturskole - forskning, fag og praksiser i manesjen» ble arrangert i Trondheim 27. – 28. oktober. 90 deltakere fra inn- og utland deltok på konferansen, som satte fokus på en nyskapende kulturskole - en kulturskole for det 21. århundre.

 

Presentasjoner: Foredragsholdernes presentasjoner finner du her

 

Deltakeres inntrykk: se nederst i artikkelen.

 

Se bilder fra konferansen

[Endelig oppdatert: 28. oktober kl. 14.58]

 

Publikasjoner:

Proceedings - konferanserapport

JASEd (Journal of Research in Arts and Sports Education)

 

Det var Nettverk for kulturskolerelatert forskning i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) som inviterer til denne konferansen.

 

Dette var femte gang det ble arrangert en slik forskningskonferanse, men første gang det skjedde i Trondheim. De foregående forskningskonferansene for kulturskolerelatert forskning har vært lagt til Oslo.

 

Kulturskolen i det 21. århundre

 

Årets konferanse for kulturskolerelatert forskning satte kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. Arrangørene ser samtiden som en hybrid av identiteter, kulturer, stemmer og forståelser som er i stadig bevegelse der estetiske læringsaktiviteter knyttet til ulike kunstfag har en viktig funksjon. Kulturskolen har mulighet å være «cutting edge» – i front ­– nå det gjelder barn og unges læring, identitetsskaping og danning.

 

Tema for årets konferanse var forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til hvordan kulturskolen kan være i front og utvikle praksiser, arenaer og møtepunkter som gjør kulturskolen til en slik sentral aktør.

 

Det ble satt fokus på hva «cutting edge» er i samtidens kulturskole. Likeså fokuserte konferansen kunstfagdidaktikk, kunstpedagogikk, fler- og tverrfaglighet, kulturskolens betydning for deltakere, utdanningsinstitusjoner og kommuner samt metodologier knyttet til forskning på slike spørsmål.

 

To Keynote-foredrag

 

Det var to Keynote-foredrag på konferansen. Første dag holdt forskningsleder Camilla Damkjær fra Stockholms konstnärliga högskola foredraget «Anarkistisk virtuositet eller disiplinert kunstopprør – myter og paradokser i sirkus».

 

Andre dag handlet Keynote-foredraget om radikalisme og konservativisme i det kunstpedagogiske feltet. Foredraget var lagt opp som en dialog mellom professor Øivind Varkøy og ph.d.-stipendiat Magnar Fjørtoft Engen, begge fra Norges musikkhøgskole.

 

I tillegg til en rekke foredrag – både i plenum og i mindre grupper – var det rom foir en større paneldiskusjon og kunstneriske innslag.

 

Deltakerne på konferansen var blant annet kunstpedagoger, kunstner-lærere, forskere, (kultur)skoleledere samt ph.d.- og masterstudenter innen et bredt og flerfaglig kulturskolerelatert forskningsfelt.

 

Deltakeres inntrykk

 

Morten Hunstad, inspektør ved Bodø kulturskole (bildet t.h.):

 

«Hvor går kulturskolen for å være «i front»? Kunne forskningskonferansen Cutting Edge gi svar på dette – gi retning for Bodø kulturskole? Konferansen hadde mange interessante sesjoner og temaer samt mange spennende opplevelser. En særlig takk til nysirkuselevene for både «intro» og workshop! I tillegg var det nyttig å treffe andre som jobber i feltet. Det er mye å hente på uformell fagprat og erfaringsutveksling i pauser og over matbordet osv.

 

Funnene som Ellen M. Stabell presenterte fra sin talentutviklingsforskning var tankevekkende, på den måten at talentelevene, ved siden av det opplagte i høy faglighet hos læreren, trakk fram «sosiale forhold» som betydningsfulle: forhold til lærer og mulighet for å bytte lærer, kammermusikk, og miljø. I en oversettelse til kulturskolen blir dette for meg: relasjon – samspill – sosiale møtepunkt. Jeg tror alle tre er avgjørende for videreutvikling av og rekruttering til kulturskolen.

 

Flere foredrag var inne på dreiningen bort fra mesterlære over til dialogbasert læring, og tema som elevmedvirkning, organisasjonslæring og kvalitet i kulturskolen. Forskerne spurte om hva de skulle forske på? Kanskje kan det være å forske på hva som kjennetegner tilbud hvor sluttprosenten er lav og elevene deltar lenge. Hva kan andre lære av det?

 

Foredragene var mange, og mitt tips for kommende konferanser er å ha mer tid til spørsmål og diskusjon. Korte presentasjoner er supert, men på noen av sesjonene var det for mange presentasjoner, og tidsskjemaet sprakk.»

 

 

Eivind Nåvik, rektor ved Lillehammer kulturskole (bildet t.h.):

 

«Jeg har lenge vært opptatt av betydningen av forskning i forhold til kulturskolens virksomhet. I en hektisk hverdag bruker jeg nok for lite tid til å sette meg inn i hva som foregår innen forskning, derfor er en slik konsentrert gjennomgang som denne konferansen meget nyttig. Det er spennende å se at forhold i kulturskolen som jeg kjenner meget godt, blir sett på med forskningens teori og metode i bunn.

 

Det er også spennende å bli løftet litt opp fra hverdagsutfordringene ved å få være med på kulturfilosofiske reiser, og å få innblikk i noe som jeg ellers knapt nok vet om fra før. Både åpningsforedraget med Camilla Damkjær og dialogforedraget med Øivind Varkøy og Magnar Fjørtoft Engen viste oss at ikke alt trenger å være som det kan se ut til. Dette er et tankesett som jeg kunne bruke mer.

 

Konferansen var godt praktisk tilrettelagt. Jeg liker at det var forholdsvis korte presentasjoner, og at de som ledet sesjonene var flinke til å passe tiden. På noen presentasjoner ble det dessverre ikke tid til spørsmål og kommentarer i etterkant. Jeg fikk to interessante og lærerike dager i Trondheim.»

Les flere nyheter!