Forsvarets Musikk

img_913.jpg
I FARE: Kongelige Norske Marines Musikkorps er i fare for å bli nedlagt. Det bekymrer Norsk kulturskoleråd kraftig. (Foto: Jon Klasbu/Forsvaret)
21.10.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Forsvarets Musikk

TRONDHEIM: Forsvarssjefen vil krympe Forsvarets musikk, gjennom å legge ned flere militære korps. Norsk kulturskoleråd tar til kraftig motmæle, sammen med blant andre Norges Musikkorps Forbund og Musikernes fellesorganisasjon.

 

I Forsvarssjefens ferskeste fagmilitære råd, «Et forsvar i endring», anbefaler Forsvarssjefen å redusere Forsvarets musikk betraktelig. Dette uroer og opprører direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd.

 

– Dette er et forslag som, hvis det blir tatt til følge, vil få konsekvenser for både lokal og regional musikk- og kulturaktivitet i landet vårt. Vi oppfordrer politikerne som skal behandle denne saken til å ha et perspektiv som ikke bare går på rent fagmilitære og operative forhold, men også på Forsvarets omdømme og samfunnsbyggende oppgaver, sier Morten Christiansen.

 

Svært viktig også med kulturskolebriller på

 

– Sett fra et kulturskoleståsted er de militære korpsene svært betydningsfulle. De er både et viktig arbeidssted for kulturskolelærere som også ønsker å være utøvende musikere. De er mulige arbeidsgivere for de blant dagens kulturskoleelever som kan tenke seg å bli yrkesmusikere. Dessuten gir korpsene – gjennom sine mange konserter – dagens elever mange viktige musikalske opplevelser, som gir dem både mye lærdom og stor inspirasjon til å fortsette med musikkutøvelse, sier direktør Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Christiansen opplyser at Norsk kulturskoleråd vil levere en høringsuttalelse innen fristen, som er 9. november 2015.

 

Sjur Høgberg (bildet t.h.), styreleder i Norsk kulturskoleråd BTV, har skrevet en kronikk om saken som er trykt i flere aviser. Du kan blant annet lese den her, på Østlands-Postens nettsted op.no.

 

Forsvarssjefens anbefaling i kortform

 

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps.

 

En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag.»

 

Forsvarssjefens fagmilitære råd, «Et forsvar i endring», finner du her

 

 

Les flere nyheter!