DUA ved veis ende

img_911.jpg
DUA-PUNKTUM: Denne uka avrundes utviklingsprogrammet De unges arena på Gardermoen.
12.10.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

DUA ved veis ende

GARDERMOEN: Denne uka er det veis ende for utviklingsprogrammet De unges arena, som Norsk kulturskoleråd gjennom en treårsperiode har driftet i fem fylker. Over hundre deltakere fra 29 kommuner er med på programmets siste samling.

 

De unges arena (DUA) er et utviklingsprogram som skal styrke kulturskolen som de unges arena gjennom et kvalitativt godt kunst- og kulturfaglig tilbud for aldersgruppa 13-18 år, med fokus på motivasjon, mestring og muligheter.

 

De to første prosjektene i DUA ble starta i Hedmark og Oppland samt i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) våren 2013. Underveis ble prosjektene til ett, slik at deltakerne har møtt på de samme nettverkssamlingene og hatt identisk «timeplan».

 

Samlingen på Gardermoen denne uka, 12. og 13. oktober, er den sjette av i alt seks. I tillegg arrangeres den tredje og siste fagdagen rett i etterkant av samlinga, 14. oktober.

 

Til prosjektenes nettverkssamlinger og fagdager engasjeres det høyt kvalifiserte pedagoger og kunstnere til å bidra med foredrag og verkstedkurs. På denne siste samlinga er det disse som utgjør foredragsholdertroppen:

 

 

Samlinga gir også rom for erfaringsutveksling. Her er rom for suksesshistorier i plenum og refleksjon i kommunegrupper rundt ting som har vært utfordrende o.l.

 

Andre tema fokuseres gjennom parallelle kurs og foredrag. Blant annet "Den digitale arena" og "Kulturelt entreprenørskap" og "Kreativ samhandling".

 

Norsk kulturskoleråds intensjon har vært at deltakernes kompetanse skal styrkes gjennom fordypning og videreutvikling innen eget fagområde. Dette ved at det blant annet tilføres nye arbeidsmåter både innen eget fagområde og på tvers av ulike disipliner.

 

Norsk kulturskoleråds prosjektledelse for dette DUA-prosjektet består i dag av Ingrid Almås, Bård Hestnes, Elin Kvernmoen og Anders Rønningen.

 

Les flere nyheter!