Kulturtrøkk

Del på:

Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis å motta.

Alt du må gjøre er å sende en e-post til

post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

Gjenstående utgivelser i 2018

Nr. 16: 13.9. Nr. 17: 27.9. Nr. 18: 11.10. Nr. 19: 25.10. Nr. 20: 8.11. Nr. 21: 22.11. Nr. 22: 6.12. Nr. 23: 20.12.