Kulturskolerådet invitert til signering av fornya Fritidserklæring

OSLO: Fritidserklæringen – en regjeringsstrategi mot barnefattigdom – har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til jevnlig å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Nå skal en fornya erklæring vedtas og signeres, og Norsk kulturskoleråd er invitert inn som ny part i erklæringsgruppa.

22Juli
Til rammeplanseksjonen Ledige stillinger

Nasjonale nyheter

Lokale nyheter

 • 30.04.2022 Egil Hofsli
  Dialogkonferanse om mangfold

  Norsk Kulturskoleråd Rogaland inviterer kulturskoleledere, kulturskolelærere og andre interesserte til dialogkonferanse om mangfold 13. mai, på den nye Varen kulturscene i Randaberg.

 • 11.04.2022 Kristin Geiring
  Eigenkapitalmidlar tildelt

  I tråd med vedtak på Årsmøtet 2021, er det i dag tildelt eigenkapitalmidlar til medlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland.

 • 15.03.2022 Egil Hofsli
  Bakervik ny styreleder i Norsk kulturskoleråd Vestland

  BERGEN: Ordfører i Bergen kommune, Rune Bakervik (bildet), er ny styreleder i Norsk kulturskoleråd Vestland. Videre er Kåre Martin Kleppe, ordfører i Tysnes kommune, nytt styremedlem, mens Ingeborg Tysnes, kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling i Fjaler kommune, er nytt andre varamedlem til fylkesstyret. De ble valgt på et ekstraordinært årsmøte i fylkesavdelinga, og erstatter tidligere styremedlemmer som av ulike og helt udramatiske årsaker har trådt ut av styret.

 • 05.03.2022 Egil Hofsli (tekst) Skjermdump (foto)
  Styreleder holdt innlegg på Arena Trøndelag

  STJØRDAL: Styreleder i Norsk kulturskoleråd Trøndelag, Ingvill Dalseg, holdt 3.mars innlegget "Kulturskole for alle – sosial bærekraft" på konferansen Arena Trøndelag – se vedlegg.

 • 05.03.2022 Ingvill Dalsegg
  Debattinnlegg: Kulturskole for alle skaper sosial bærekraft

  OPPDAL: Styreleder i Norsk kulturskoleråd Trøndelag, Ingvill Dalsegg, har forfattet debattinnlegget "Kulturskole for alle skaper sosial bærekraft". Innlegget er publisert bl.a. i Kommunal Rapport og på midtnorskdebatt.no.

 • 01.03.2022 Egil Hofsli (tekst)
  Norsk kulturskoleråd Vestland møtte Hordalandsbenken

  OSLO: Norsk kulturskoleråd Vestland var 1. mars i møte med stortingspolitikere fra Hordaland.

 • 10.02.2022 Egil Hofsli
  Eigenkapitalmidlar utlyses i Vestland

  BERGEN: I tråd med årsmøtevedtak 2021 i Norsk kulturskoleråd Vestland, er det nå utlyst eigenkapitalmidlar i 2022. Søknadsfrist: 15. mars.

 • 08.02.2022 Egil Hofsli
  Ekstraordinært årsmøte i Vestland

  BERGEN: Norsk kulturskoleråd Vestland avvikler ekstraordinært årsmøte 7. mars.

Kurs og konferanser