Høring: Ny rammeplan for kulturskolen

Del på:

 

Denne høringen gjelder utkast til ny rammeplan for kulturskolen  overordnet del. Norsk kulturskoleråd håper mange vil bidra med innspill, slik at den nye rammeplanen blir en god ramme for kulturskolen i både sanntid og framtid. Høringen er åpen for alle.

 

Høringsfrist: 15. mai 2024.

 

Rammeplan for kulturskolen skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunens oppgave med å legge til rette for gode liv for innbyggere i kommunen. 

 

I Meld. St. 18 (20202021) ber regjeringa om at Norsk kulturskoleråd vurderer endringer i Rammeplan for kulturskolen, i tråd med formålet for kulturskole slik det er skissert i nevnte stortingsmelding. 

 

Alle som har interesser knyttet til utformingen av ny rammeplan for kulturskolen, inviteres til å bidra med innspill til arbeidet, gjennom å levere høringsinnspill.

 

> Les aktuell nyhetssak om endringsarbeidet (publisert: 23. februar 2024)

 

Meny

Les og se høringsinformasjon

Lever innspill 

Les utkast til rammeplan

Les leverte innspill

 

 

Høringsinformasjon

 

Kulturskolerådet ønsker at du leverer innspill i høringsskjemaet på kulturskoleradet.no. Du kan gi innspill ved å svare på samtlige høringsspørsmål, eller på ett eller flere.

 

Viktig: Ikke trykk på knappen Send inn innspillet ditt før du har svart på alt du ønsker å svare på.

 

Svar som gis via høringsskjemaet er offentlig og blir publisert på kulturskoleradet.no.

 

Har du innspill eller kommentarer som du ikke ønsker skal offentliggjøres, eller som ikke naturlig fanges opp gjennom høringsspørsmålene, kan du sende inn slikt til post@kulturskoleradet.no. Skriv Høringsinnspill i emnefeltet.

 

> Rammeplan for kulturskolen - Høringsbrev til kommunene - bokmål

> Rammeplan for kulturskolen - Høringsbrev til kommunene - nordsamisk

 

> Se presentasjonen brukt på høringswebinar (PDF)

 

> Se redigert opptak av høringswebinar på Vimeo

eller se det direkte på denne sida nedenfor:

 

> Se presentasjonen brukt på høringswebinar

> Se opptak av høringswebinar (redigert)

 

 

> Tilbake til toppen av sida og meny

 

Utkast til rammeplan

 

Høringsutkast for ny rammeplan for kulturskolen  bokmål (PDF)

> Høringsutkast for ny rammeplan for kulturskolen  nordsamisk (PDF) 

 

> Tilbake til toppen av sida og meny

 

Lever innspill

 

Lever innspill her (eget høringsskjema på kulturskoleradet.no)

 

> Tilbake til toppen av sida og meny

 

Les innkomne innspill

 

Les innkomne innspill her (egen side på kulturskoleradet.no)

 

> Tilbake til toppen av sida og meny