Fordypning

Del på:

Norsk kulturskoleråd fokuserer det å bidra til utvikling av opplæringsprogrammet fordypning i landets kommuner, med fokus på regional samhandling.

 

Viktige faktorer for dette arbeidet er strategien Fordypning med mangfold og økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler


Bakgrunn og føringer for arbeidet

Vedtak fra Norsk kulturskoleråds landsting 2020 

St. 18 (2020–2021) Melding til Stortinget 18 «Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge» 

Regionale samhandlinger om fordypningsprogram 

Rammeplan for kulturskolen 

 

 

Strategien Fordypning med mangfold
> Ordningen Inkluderende kulturskoler (søkbare stimuleringsmidler)

 

 

Strategien Fordypning med mangfold 

Informasjon om strategien

Overordnet strategi

Lenke til dokumentet i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Kunnskapsgrunnlaget for strategien

Lenke til dokumentet i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Webinarserie knytta til arbeid med

«Fordypning med mangfold»

 

 

Informasjon om strategien Fordypning med mangfold 

Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

 > Tilbake til toppen av sida

 

Webinarserie tilknytta arbeid med Fordypning med mangfold (presentasjoner o.l.) 

Webinar 1

Begrepsavklaringer med bakgrunn

i holdninger og myter

 

30. september 2022

Heidi M. Haraldsen - presentasjon

> Morten Hagevik - presentasjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon

Oppgaver - Webinar 1

Filmopptak - Webinar 1

Webinar 2

Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

 

21. oktober 2022

> Helhetlig opplærings- og utdanningsløp - presentasjon

> Kunnskapsdepartementet - presentasjon

> Utdanningsdirektoratet - presentasjon

> UngMusikk -presentasjon

Filmopptak - Webinar 2

Webinar 3

Samarbeidsmuligheter mellom

kulturskole, videregående skole

og UH-sektor

 

 

18. november 2022

> Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH-sektor - presentasjon

> Norsk fagråd for MDD: Samarbeid MDD og kulturskoler - presentasjon

> Kulturmosaikk - presentasjon

> Kulturmosaikk - padlet

> Filmopptak 1 (Kulturskole og UH)

> Filmopptak 2 (MDD)

Webinar 4

Frivillighetens rolle i forhold til

hverdagen, medvirkning og en

mangfoldig inngang til

fordypningstilbud

 

9. desember 2022 

> Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud - presentasjon

> Norges Musikkorps Forbund - presentasjon på webinaret

> Norges Musikkorps Forbund - Helhetlig og inkluderende læring i korps

> Filmopptak

Webinar 5

En kommunes muligheter i

møte med utfordringer

 

13. januar 2023

> En kommunes muligheter i møte med utfordringer - presentasjon

> Hilde Hesselberg Løken - presentasjon

> Christian Elgaaen - presentasjon

> Filmopptak

Webinar 6 

Fylkeskommunens rolle i

forhold til sammenhenger

og gode overganger

 

24. mars 2023

> Per Morten Ekerhovd - Fylkeskommunen si rolle for gode sammenhengar og overgangar

> Gjøvik videregående skole - Kulturløpet / Fordyping i kulturskolene i Gjøvikregionen

Filmopptak

Webinar 7

Mangfold og fordypning

 

2. juni 2023

 

> Tilbake til toppen av sida