Fordypning

Del på:

Fra høsten 2021 har Norsk kulturskoleråd styrket sitt arbeid med å bidra til utvikling av opplæringsprogram fordypning i landets kommuner, med fokus på regional samhandling.

 

Viktige faktorer for dette arbeidet er strategien Fordypning med mangfold og

økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler


Bakgrunn og føringer for arbeidet er

 

Sideinnhold

Strategien Fordypning med mangfold
Ordningen Inkluderende kulturskoler (stimuleringsmidler)

Informasjon om strategien

Informasjon om ordningen

Overordnet strategi

Lenke til dokumentet i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Framdrift

 

Kunnskapsgrunnlaget for strategien

Lenke til dokumentet i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Webinarene

Webinarserie knytta til arbeid med

«Fordypning med mangfold»

Åpen time / hjelp i søknadsperioden

Organisering

Her vil det senere komme informasjon om organiseringen av arbeidet

Søknadsportal

Søknadsfristen er utløpt. 

 

Informasjon om strategien Fordypning med mangfold

Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

 > Tilbake til toppen av sida

 

Informasjon om ordningen Inkluderende kulturskoler

Tildelinger i 2022

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

Kravene til søknadsinnhold klare

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

Disse aktivitetsområdene er aktuelle for fordypningsstøtte

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

Nyhetssak på kulturskoleradet.no

Informasjon om søkbare stimuleringsmidler

Brev sendt til landets kommuner

> Tilbake til toppen av sida

 

Webinarserie knytta til arbeid med «Fordypning med mangfold» - presentasjoner o.l.

Nyhetssak om webinarserien

Webinar 1

Begrepsavklaringer med bakgrunn

i holdninger og myter

 

30. september 2022

Heidi M. Haraldsen - presentasjon

> Morten Hagevik - presentasjon

Åste Selnæs Domaas - presentasjon

Oppgaver - Webinar 1

Filmopptak - Webinar 1

Webinar 2

Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

 

21. oktober 2022

> Helhetlig opplærings- og utdanningsløp - presentasjon

> Kunnskapsdepartementet - presentasjon

> Utdanningsdirektoratet - presentasjon

> UngMusikk -presentasjon

Filmopptak - Webinar 2

Webinar 3

Samarbeidsmuligheter mellom

kulturskole, videregående skole

og UH-sektor

 

 

18. november 2022

> Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH-sektor - presentasjon

> Norsk fagråd for MDD: Samarbeid MDD og kulturskoler - presentasjon

> Kulturmosaikk - presentasjon

> Kulturmosaikk - padlet

> Filmopptak 1 (Kulturskole og UH)

> Filmopptak 2 (MDD)

Webinar 4

Frivillighetens rolle i forhold til

hverdagen, medvirkning og en

mangfoldig inngang til

fordypningstilbud

 

9. desember 2022 

> Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud - presentasjon

> Norges Musikkorps Forbund - presentasjon på webinaret

> Norges Musikkorps Forbund - Helhetlig og inkluderende læring i korps

> Filmopptak

Webinar 5

En kommunes muligheter i

møte med utfordringer

 

13. januar 2023

> En kommunes muligheter i møte med utfordringer - presentasjon

> Hilde Hesselberg Løken - presentasjon

> Christian Elgaaen - presentasjon

> Filmopptak

Webinar 6 

Fylkeskommunens rolle i

forhold til sammenhenger

og gode overganger

 

24. mars 2023

> Per Morten Ekerhovd - Fylkeskommunen si rolle for gode sammenhengar og overgangar

> Gjøvik videregående skole - Kulturløpet / Fordyping i kulturskolene i Gjøvikregionen

Filmopptak

Webinar 7

Mangfold og fordypning

 

2. juni 2023

 

> Tilbake til toppen av sida

 

 

 

 

 

 

Webinar om ordningen Inkluderende kulturskoler (stimuleringsmidler)

 (samtlige er gjennomført)

Tema 1: Grunnleggende informasjon om ordningen og innspill fra Rammeplan for kulturskolen 

Fokus: Sammenheng i arbeid med fordypning. Kulturskolens rammeplan i et helhetlig opplærings- og utdanningsløp. Fokusområder i videre prosess for å rigge søknader.

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning og Åste Selnæs Domaas, begge Norsk kulturskoleråd.

 

Målgrupper

 • Skoleledere og skoleeiere og lærere for/ved kulturskole, videregående skoler og folkehøgskoler
 • Representanter for frivillig organisasjonsliv og andre aktører med fokus på elever innen kunstfag 
 • Utøvere og aktører fra profesjonelle kunst- og kulturliv
 • Representanter fra UH-sektor
 • Fylkesavdelingene i Norsk kulturskoleråd

Webinarets varighet: 60 minutter

 

Presentasjon: Inkluderende kulturskoler - tema 1 (PDF)

 

Tre webinar med likt innhold å velge blant

  

Torsdag 20. januar kl. 12.00-13.00

 

Fredag 21. januar kl. 08.30-09.30

 

Mandag 24. januar kl. 15.00-16.00

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

 

Tema 2: Aktivitetsområder

Fokus: Tydeliggjøring av områdene det kan søkes på og hvordan sammenhenger mellom disse kan legges opp. 

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning og Anders Rønningen fra Norsk kulturskoleråd samt ressurser innen de ulike aktivitetsområdene

 

 • Målgrupper
  Skoleledere, skoleeiere og lærere for/ved kulturskole, videregående skoler og folkehøgskoler
 •  Representanter for frivillig organisasjonsliv
 • Representanter for frivillig organisasjonsliv og andre aktører med fokus på elever innen kunstfag
 • Utøvere og aktører fra profesjonelle kunst- og kulturliv
 • Representanter fra UH-sektor
 • Fylkesavdelinger Norsk kulturskoleråd

Webinarets varighet:  60 minutter

 

Presentasjon: Inkluderende kulturskoler - tema 2 (PDF)

 

Tre webinar med likt innhold å velge blant

 

Onsdag 26. januar kl. 9.00-10.00

 

Fredag 28. januar kl. 11.00-12.00

 

Fredag 28. januar kl. 13.30-14.30

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

 

 

 

 

Tema 3: Kravspesifikasjon og kriterier

Fokus: Faglighet, bærekraft og forankring i søknader.

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning og Åste Selnæs Domaas fra Norsk kulturskoleråd

 

Målgrupper

 • Beslutningstakere og ansvarlige for eventuelle søknadsprosesser

Webinarets varighet: 60 minutter

 

Presentasjon: Inkluderende kulturskoler - tema 3 (PDF)

Tre webinar med likt innhold å velge blant

 

Onsdag 26. januar kl. 10.00-11.00

 

Fredag 28. januar kl. 12.00-13.00

 

Fredag 28. januar kl. 14.30-15.30

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

Tema 4: Tips om samarbeid og tiltak

Fokus: Inspirasjon og idémyldring. 

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning fra Norsk kulturskoleråd, Eline Moe Melgalvis fra Sparebankstiftelsen DNB, representanter fra videregående skole, frivillige organisasjonsliv, og andre aktører.

 

 • Målgrupper: 
  Skoleledere, skoleeiere og lærere for/ved kulturskole, videregående skoler og folkehøgskoler
 • Representanter for frivillig organisasjonsliv og andre aktører med fokus på elever innen kunstfag
 • Utøvere og aktører fra profesjonelle kunst- og kulturliv
 • Representanter fra UH-sektor
 • Fylkesavdelingene i Norsk kulturskoleråd 

Webinarets varighet: 90 minutter.

 

Presentasjoner: 

Sparebankstiftelsen DNB/Inkluderende kulturskoler (PDF)

Inkluderende kulturskoler - tema 4 (PDF)

Tre webinar med likt innhold å velge blant

 

Mandag 31. januar kl. 14.00-15.30

 

Tirsdag 1. februar kl. 12.00-13.30

 

Fredag 4. februar kl. 10.30-12.00

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

 

Tema 5: Arbeid med forankring og intensjonsavtaler 

Fokus: Hvordan sikre gode intensjonsavtaler. 

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning og Anders Rønningen fra Norsk kulturskoleråd samt aktører med relevans innen tematikken.

 

Målgrupper:

 • Kulturskoler og samarbeidsparter
 • Beslutningstakere og ansvarlige for eventuelle søknadsprosesser

Webinarets varighet: 60 minutter.

 

Presentasjon: Inkluderende kulturskoler - tema 5 (PDF)

Tre webinar med likt innhold å velge blant

 

Mandag 7. februar kl. 09.00-10.00

 

Mandag 7. februar kl. 13.30-14.30

 

Mandag 14. februar kl. 09.00-10.00

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

Tema 6: Presentasjon av søknadsskjema/-portal. 

Fokus: Oppsummering av foregående søknader og informasjon om søknadssystem o.l.

 

Innledere: Rut Jorunn Rønning og Jens Nyland fra Norsk kulturskoleråd. 

 

Målgrupper:

 • Søkerinstanser ved dem som har ansvaret for å levere søknad. 

Webinarets varighet: 60 minutter.

 

Presentasjon: Inkluderende kulturskoler - tema 6 (PDF)

Tre webinar med likt innhold å velge blant

 

Mandag 7. februar kl. 10.00-11.00

 

Mandag 7. februar kl. 14.30-15.30

 

Mandag 14. februar kl. 10.00-11.00 

 

Lenke til webinarene på Zoom finner du her

 

> Tilbake til toppen av sida

 

Åpen time / hjelp i søknadsperioden

Åpen time: I søknadsperioden tilby Kulturskolerådet tre dager i uka en "åpen time", der en kan stille spørsmål knytta til søknad, søknadsprosess og søknadsskjema.

 

Ansvarlige: Rut Jorunn Rønning og andre medarbeidere fra Norsk kulturskoleråd. 

 

Målgruppe: Alle interesserte søknadsinstanser. 

 

Åpen times varighet: 60 minutter.

Åpningstid, uke 9-14

 

 

Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-10.00 i perioden 28. februar - 8. april.

 

Lenke til åpen time finner du her

> Tilbake til toppen av sida

Framdrift i ordningen Inkluderende kulturskoler

2022

Uke 1-9 : Informasjons til kommunene ​

Uke 2-6 : Webinarer med informasjon om ordningen​ ​

Uke 3-7 ​: Ferdigstilling av søknadsportal ​

Uke 9-14 ​: Søknadsperiode ​

Uke 16-18 ​: Behandling av søknader ​

Uke 19 ​: Offentliggjøring av tildelinger ​

> Tilbake til toppen av sida