Kulturskolerådet fokuserer regionale fordypningsprogram – først i Nord-Norge

2020 Fordypning 26.6.jpg
FOKUSERER FORDYPNINGSPROGRAM: Norsk kulturskoleråd vil gjerne bidra til at flere kulturskoleelever skal få fordype seg i kunst og kultur, uansett hvor de bor. (Foto: Danielle Cerullo/Unsplash)
26.06.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet fokuserer regionale fordypningsprogram – først i Nord-Norge

TROMSØ: Å gi kulturskoleelever gode muligheter til faglig fordypning – uansett hvor i landet de bor. Det er noe Norsk kulturskoleråd gjerne vil medvirke til. Først ut er Nord-Norge, der en prosess nå er i gang for å få til flere og enda bedre fordypningsprogram på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

 

Nord-Norge er først ut, men også i Vestland er et innledende møte gjennomført, og resten av landet følges opp på tilsvarende vis til høsten. Erfaringer med fordypningsprogram i musikk vil ligge til grunn for arbeid med regional samhandling rundt de andre kunstfagene.

 

I Nord-Norge er to møter initiert av Norsk kulturskoleråd gjennomført denne våren, med fordypningsprogram i Nord-Norge som agenda, og der det gikk ut invitasjoner til landsdelens musikk, dans og drama-linjer, Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet, Unge Talenter Nord og Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge. I tillegg har Norsk kulturskoleråd deltatt, blant annet med styreledere i landsdelens to fylkesavdelinger og rådgiverne med ansvar for disse avdelingene. På første møte var også en representant fra Senter for talentutvikling med.

 

– På disse møtene har vi diskutert hva som fins av tilbud i dag, hvordan vi kan jobbe for å utvikle tilbudet i Nord-Norge og mer konkret hva slags tiltak vil vi ha på kort og lang sikt. Aktuelle spørsmål er blant annet hvordan en skal sørge for at alle kan ha en inngang til fordypningsprogram uansett hvor de bor, hvordan en kan jobbe for lokale fordypningsprogram på kulturskolene og hvordan samarbeidet kan utvikles mellom fordypningsprogram i landsdelen, sier Kjellaug Kornstad (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd med ansvar for Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Det har nå blitt oppnevnt et arbeidsutvalg som skal jobbe mer konkret videre med disse spørsmålene. Utvalget vil ha sitt første møte rett etter sommerferien. Utvalget består av 

 

  • Helene Gihle Hilde (MDD Nordland/Sortland vgs)
  • Berit Fonnes (Unge Talenter Nord/Kulturskolen i Tromsø)
  • Lars Lien (Unge Talenter Nord/Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet)
  • Stig Mathisen (MDD Troms og Finnmark/Kongsbakken vgs)
  • Andreas B. Øvringmo (Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge)
  • Kjellaug Kornstad (rådgiver, Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard)
  • Elisabeth Ødegård (styreleder, Norsk kulturskoleråd Nordland/rektor, Hemnes kulturskole)

Landstingssak

 

En sak om fordypningsprogram i regionene skal opp på Norsk kulturskoleråds landsting i oktober.

Landsstyret i Norsk kulturskoleråd behandlet saken nå i juni, og vedtok følgende forslag til landstingsvedtak:

 

«Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i kulturskolen samt erfaringsdeling av dette, prioriteres i Norsk kulturskoleråds strategi- og utviklingsarbeid i landstingsperioden 2020-2024». Se sak 2020.04 E Finansiering av regionale fordypningsprogram som ledd i talentsatsinga i distriktene i protokollen som du finner her.

Les flere nyheter!