Videreutdanningskurs: Kulturskolepedagog i grunnskolen

10.06.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Videreutdanningskurs: Kulturskolepedagog i grunnskolen

TRONDHEIM: Det er ledige plasser ved kurset Kulturskolepedagog i grunnskolen som går høsten 2020 ved NTNU I Trondheim, og påmeldingsfristen er utvidet til 22. juni.

 

Emnet gis ved NTNU, som et samarbeid mellom Institutt for musikk og Institutt for lærerutdanning. Kurset bygger på den utøvende og pedagogiske kompetansen kulturskolelærere allerede har, og tar sikte på å komplettere denne og anvende den i en grunnskolesammenheng. Opptakskravet er minimum 120 studiepoeng i musikk, dans og/eller drama/teater-fag. Emnet har en hovedvekt på musikk, men med elementer av drama/dans. 

 

Mer informasjon og påmeldingsmulighet på ntnu.no her


Sentralt står «storgruppedidaktikk», der hensikten er å gi kulturskolelærere en beredskap for kunstopplæring i store, heterogene grupper. I dette inngår klasseledelse, gruppeprosesser, digitale verktøy for elevers læring og praktisk bruk av instrumentarium, rytmeverktøy, sang og bevegelse.

 

Kurset gir 7,5 studiepoeng og er samlingsbasert, og har to tredagers samlinger høsten 2020 i lokalene til Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Les flere nyheter!