«Kulturskolen skal fortsatt være hjemlet i opplæringsloven»

24.06.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

«Kulturskolen skal fortsatt være hjemlet i opplæringsloven»

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert høringsinnspill til «NOU 2019:23 Ny opplæringslov», og anbefalingen fra kulturskolerådet er klar når det gjelder hvor kulturskolen skal være hjemlet: I opplæringsloven, gjerne med en forsterkning av dagens lovtekst.

 

Utvalget som har utredet og vurdert behovet for en ny lov om grunnskoleopplæringa og den videregående skolen vil flytte lovparagrafen om kulturskolen fra opplæringslov til kulturlov.

Da nyheten kom Norsk kulturskoleråd sier at det kan se ut som om denne anbefalingen er gjort på et uinformert og til dels på feil grunnlag.

 

Les også: Foreslår å flytte «kulturskoleloven» fra opplæring og kultur

 

I høringsinnspillet fra Norsk kulturskoleråd, skrives det under Norsk kulturskoleråds konklusjon følgende:

 

"Norsk kulturskoleråd har, helt siden «kulturskoleloven» (§13-6 i Opplæringsloven) ble vedtatt, hatt det klare synet at kulturskolene har sin riktige juridiske plassering i opplæringsloven. Paragraf 13-6 har vært en garanti for at det er et kulturskoletilbud i alle landets kommuner; det er under opplæringsloven at grunnlaget for virkeform, kvalitetsutvikling og elev- og samfunnsnytten har vært lagt. Vi mener også at det er under denne juridiske føringen at muligheten for «- i tilknytning til kulturlivet» er størst.

 

Kulturskolerådets entydige anbefaling er at kulturskolen som et lovpålagt skoleslag fortsatt skal være hjemlet i opplæringsloven, gjerne med en forsterkning av dagens lovfesting. For å styrke forventningene om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, bør kulturskolen inngå som en del av grunnopplæringen."

 

Hele høringsinnspillet fra Norsk kulturskoleråd kan du lese her

 

Mer om arbeidet med NOU 2019:23 Ny opplæringslov på regjeringen.no her

Les flere nyheter!