Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2021

25.06.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2021

OSLO: Musikkpedagogdagen 2021 arrangeres torsdag 7. januar 2021. Denne fagdag for musikkpedagoger arrangeres av Norges musikkhøgskole, med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner både i planlegging og gjennomføring.

 

Om dagen blir lagt opp som en fysisk «møtedag» eller som et webinar, avklares i august

 

Uansett vil det bli en dag skreddersydd for musikkpedagoger både i kulturskolen og alle andre skoleslag.

 

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for denne dagen, er i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

 

Program og påmelding

 

Program blir klart og påmelding vil åpne høsten 2020. Mer informasjon vil komme her på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk som det er gratis å abonnere på.

Les flere nyheter!